Lai Châu cần thay đổi để phát triển tương xứng tiềm năng du lịch      Lai Châu đã sẵn sàng cho Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ nhất, tại tỉnh Lai Châu và Tuần Du lịch – Văn hóa Lai Châu năm 2023      bản Sì Thâu Chải, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu      

Du lịch giữa mùa dịch: Sắc màu Dào San, Tây Bắc

Cập nhật: 27/08/2021
Nguồn: Sài Gòn tiếp thị
Đánh giá bài viết
Chưa có bình chọn.
Quét mã QR