CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII CỦA ĐẢNG      

Nâng cấp cặp cửa khẩu song phương Ma Lù Thàng (Việt Nam) - Kim Thủy Hà (Trung Quốc) lên cửa khẩu quốc tế

Cập nhật: 09/05/2020
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 7/5/2020 về việc Phê duyệt nâng cấp cặp cửa khẩu song phương Ma Lù Thàng (Việt Nam) - Kim Thủy Hà (Trung Quốc) lên cửa khẩu quốc tế.

Ảnh minh họa

Theo đó, Chính phủ quyết nghị Phê duyệt nâng cấp cặp cửa khẩu song phương Ma Lù Thàng (Việt Nam) - Kim Thủy Hà (Trung Quốc) lên cửa khẩu quốc tế theo đề nghị của Bộ Ngoại giao tại các văn bản: số 203/TTr-BNG-UBBG ngày 20 tháng 1 năm 2020; số 872/BC- BNG-UBBG ngày 13 tháng 3 năm 2020.

Chính phủ giao Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu và các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục nâng cấp cửa khẩu nêu trên theo quy định của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền; Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, bố trí lực lượng, trang thiết bị phù hợp sau khi cửa khẩu được nâng cấp.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7/5/2020.

Phạm Thu Hoài

Nguồn: https://laichau.gov.vn/danh-muc/hoat-dong-trong-tinh/tin-ubnd/nang-cap-cap-cua-khau-song-phuong-ma-lu-thang-viet-nam-kim-t.html
Đánh giá bài viết
Đánh giá: 0/5 từ 0 người bình chọn.
Quét mã QR
Xem thêm