Sôi nổi các hoạt động tại Tuần Văn hóa - Du lịch Lai Châu tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022      

TOUR DU LỊCH 1 NGÀY

Cập nhật: 11/08/2020
TOUR 1: THÀNH PHỐ LAI CHÂU - BẢN SÌ THÂU CHẢI/ BAY DÙ LƯỢN - CẦU KÍNH RỒNG MÂY - KHU DU LỊCH ĐỈNH ĐÈO HOÀNG LIÊN.

TOUR 2:THÀNH PHỐ LAI CHÂU - ĐỘNG PU SAM CAP - BẢN SIN SUỐI HỒ.

TOUR 3: THÀNH PHỐ LAI CHÂU - BẢN THẲM - BẢN PHIÊNG TIÊN - CẦU KÍNH RỒNG MÂY.

TOUR 4: THÀNH PHỐ LAI CHÂU - BẢN VÀNG PHEO - BẢN SIN SUỐI HỒ.

TOUR 5: THÀNH PHỐ LAI CHÂU - CHỢ PHIÊN SAN THÀNG (HỌP CHỢ SÁNG THỨ NĂM VÀ CHỦ NHẬT) - BẢN LAO CHẢI.

Tổng hợp: Văn Thanh

Đánh giá bài viết
Đánh giá: 0/5 từ 0 người bình chọn.
Quét mã QR
Xem thêm