Sôi nổi các hoạt động tại Tuần Văn hóa - Du lịch Lai Châu tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022      

Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cập nhật: 18/02/2021
Sáng nay (18/2), trong buổi làm việc với lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng đã nhấn mạnh về những thách thức trong năm 2021, đồng thời chỉ đạo phải xây dựng các kế hoạch cụ thể ngay từ những ngày đầu năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Dự buổi làm việc còn có Giám đốc của một số sở liên quan.

Theo Báo cáo tình hình triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày xác định một số định hướng phát triển chính về quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gồm một trục, hai cửa, ba trụ cột và bốn động lực. Về Kế hoạch vốn đầu tư công, sẽ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; tham mưu UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền để tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, khó khăn trong thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công; tập trung hoàn thiện các thủ tục để giao chi tiết các nguồn vốn ngay khi có đủ điều kiện, không để ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao; tập trung hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo hướng dẫn của Trung ương ngay khi được thông báo số kiểm tra.

Về Công tác phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư sẽ hoàn thiện Đề án "Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025" trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong quý II năm 2021; tiếp tục rà soát lại các dự án đã cấp chủ trương đầu tư, làm việc với các nhà đầu tư để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có kế hoạch, giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, xử lý đối với những dự án đang chậm tiến độ; rà soát cơ chế, chính sách hiện có; nghiên cứu, bổ sung cơ chế, chính sách mới nhằm thu hút đầu tư vào tỉnh,…

Về công tác thu hút xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch sẽ tổ chức các đoàn đi tiếp xúc, xúc tiến, kêu gọi thu hút đầu tư, giới thiệu tiềm năng thế mạnh của tỉnh Lai Châu tại các sự kiện và Hiệp hội doanh nghiệp các tỉnh; tiếp tục đón tiếp, hỗ trợ, giới thiệu, đồng hành cùng các nhà đầu tư quan tâm tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Lai Châu; tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư 2021 (thời gian đề xuất dự kiến tổ chức quý III năm 2021; quy mô tổ chức đề xuất: Cấp quốc gia); tổ chức và tham gia 4 sự kiện xúc tiến thương mại trong năm tại Lào Cai, Hải Phòng, Quảng Ninh và Hà Nội; tổ chức và tham gia 8 sự kiện xúc tiến quảng bá du lịch trong và ngoài tỉnh; triển khai in ấn và xuất bản 2.000 ấn phẩm quảng bá du lịch; triển khai thực hiện phần mềm du lịch thông minh…

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung bàn giải pháp để triển khai thực hiện công tác xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, thu hút đầu tư, nâng cấp các tuyến đường giao thông, công tác điều hành các chương trình, đề án, triển khai kế hoạch vốn đầu tư công…

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng chủ trì buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng nhắc lại: Năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ, có rất nhiều các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ phải thực hiện, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh và tình hình thế giới nhiều biến động ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống của Nhân dân và tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Trong bối cảnh đó, Tỉnh Lai Châu vẫn là 1 trong số tỉnh có tốc độ tăng trưởng dương, có 28/29 chỉ tiêu chính đạt và vượt kế hoạch giao... Để đạt được những kết quả đó có phần đóng góp rất quan trọng của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Xác định năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh, kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2021-2025, trong bối cảnh thế giới và trong nước nhiều khó khăn, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng khẳng định “Trong thách thức phải chuẩn bị hành trang để quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đề ra”.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần phải bám sát các định hướng lớn của tỉnh tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm; rà soát cơ chế, chính sách hiện có, phối hợp với các sở, ngành, địa phương nghiên cứu, bổ sung cơ chế, chính sách mới để phát triển các ngành, lĩnh vực, nhằm thu hút đầu tư vào tỉnh; xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trình UBND tỉnh; phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh quảng bá và xúc tiến du lịch; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, triển khai phần mềm du lịch thông minh. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng Kế hoạch xúc tiến đầu tư, thương mại, dịch vụ, du lịch trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 2, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành. Đồng ý tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư 2021 và Ngày hội văn hóa Mông trong quý III, tổ chức thành chuỗi sự kiện và cần xây dựng kế hoạch sớm, chuẩn bị chi tiết và kỹ lưỡng…

Về Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần chủ động hơn trong tham mưu các công việc để triển khai đảm bảo quy hoạch có tầm nhìn, đảm bảo tiến độ, chất lượng quy hoạch; tăng cường vai trò quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia, tập trung bám sát thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 để triển khai ngay khi trung ương có thông báo, hướng dẫn triển khai, không để bị động; hàng tháng, đề xuất UBND tỉnh đối thoại, gặp gỡ các Doanh nghiệp; cần tăng cường thu hút và nuôi dưỡng các nhà đầu tư chiến lược.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo các sở, ngành liên quan tăng cường công tác phối hợp, triển khai tốt theo chức năng nhiệm vụ để cùng với ngành Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Cập nhật ngày 18/02/2021

Theo Đinh Lan/laichau.gov.vn

Đánh giá bài viết
Đánh giá: 0/5 từ 0 người bình chọn.
Quét mã QR
Xem thêm