NGẮM “ĐỖ QUYÊN KHOE SẮC” TRÊN ĐỈNH PU TA LENG       Lai Châu cần thay đổi để phát triển tương xứng tiềm năng du lịch      Lai Châu đã sẵn sàng cho Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ nhất, tại tỉnh Lai Châu và Tuần Du lịch – Văn hóa Lai Châu năm 2023      

Tiếp sức cho “vàng trắng” nảy mầm

Cập nhật: 17/06/2010
Kể từ khi bắt đầu công cuộc trồng cây cao su trên địa bàn toàn tỉnh năm 2008, bộ mặt nông thôn các xã vùng cao su đã từng bước thay đổi, nhận thức người dân về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ tự cung, tự cấp sang phát triển hàng hóa trên địa bàn có bước phát triển. Với diện tích cao su đã trồng trên 3.000ha cây cao su tại 2 huyện Sìn Hồ, Phong Thổ đang xanh tốt. Tỉnh ta đã đặt cây cao su đúng tầm thế và bắt đầu tạo ra luồng sinh khí mới trong chiến lược phát triển cây công nghiệp dài ngày, giúp người dân từng bước đổi đời.
Đánh giá bài viết
Đánh giá: 0/5 từ 0 người bình chọn.
Quét mã QR