Sôi nổi các hoạt động tại Tuần Văn hóa - Du lịch Lai Châu tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022      

Lai Châu kích hoạt hoạt động 03 Chốt kiểm soát dịch Covid-19

Cập nhật: 01/05/2021
Hôm nay (30/4), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh ban hành Công văn số 34/CV-BCĐ về việc kích hoạt hoạt động 03 Chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Công văn nêu rõ: Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, xuất hiện lây nhiễm trong cộng đồng tại một số tỉnh, thành phố trong nước, nguy cơ xâm nhập vào địa bàn tỉnh là rất cao. Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 36/TTr-SYT ngày 30/4/2021; để kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện từ vùng dịch vào địa bàn tỉnh, ngăn chặn phát tán, lây lan của dịch bệnh Covid-19, Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức kích hoạt hoạt động của 03 Chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, thời gian kể từ 0h00 ngày 01/5/2021 cho đến khi có chỉ đạo mới của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

Chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 01: Tại Ngã Ba liên ngành, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường; Chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 02: Tại Điểm kiểm dịch, bản Ngã Ba, xã Mường Kim, huyện Than Uyên theo Quyết định số 21/QĐ-BCĐ ngày 15/3/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh về việc thành lập Chốt kiểm soát liên ngành tạm thời để phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 04 (Tại Km 162+650, bản Sắp Ngụa, xã Phúc Than, huyện Than Uyên theo Quyết định số 30/QĐ-BCĐ ngày 19/3/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh về việc thành lập bổ sung Chốt kiểm soát liên ngành tạm thời để phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Giữ nguyên số lượng, cơ cấu tổ chức, chức danh, thành phần cán bộ chiến sỹ tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các Chốt kiểm soát dịch Covid-19 đã được phê duyệt. Trường hợp có sự thay đổi về nhân sự, các đơn vị kịp thời gửi danh sách cán bộ tham gia các Chốt về Sở Y tế (Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh) để điều chỉnh, bổ sung, đảm bảo không tăng về số lượng được giao.

Các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo nội dung quy định tại Quyết định số 21/QĐ-BCĐ ngày 15/3/2020, Quyết định số 30/QĐ-BCĐ ngày 19/3/2020 và thực hiện quy chế hoạt động tại Quyết định số 27/QĐ-BCĐ ngày 15/3/2020, Quyết định số 31/QĐ-BCĐ ngày 19/3/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh.

Cập nhật ngày 30/04/2021

Theo Thu Hoài biên tập/laichau.gov.vn

Đánh giá bài viết
Đánh giá: 0/5 từ 0 người bình chọn.
Quét mã QR
Xem thêm