Sôi nổi các hoạt động tại Tuần Văn hóa - Du lịch Lai Châu tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022      

Hướng dẫn hoạt động vận chuyển hàng hóa đi đến, đi qua địa bàn tỉnh Lai Châu

Cập nhật: 02/06/2021
Sở Giao thông vận tải hướng dẫn hoạt động vận chuyển hàng hóa đi đến, đi qua địa bàn tỉnh Lai Châu như sau:

Ảnh minh họa.

Đối với các phương tiện vận tải hàng hóa đi từ vùng đã công bố dịch.

* Đi đến địa bàn tỉnh Lai Châu.

Phải được khử khuẩn trước khi đi vào địa bàn tỉnh Lai Châu.

Người điều khiển phương tiện và người đi cùng xe (nếu có) phải đảm bảo thực hiện các yêu cầu:

Một là thông báo lịch trình di chuyển, ghi chép nhật ký hành trình vận chuyển, gồm: Thời gian, các điểm dừng, đỗ; thông tin những người tiếp xúc; danh sách người tiếp xúc trong vòng 14 ngày và trong suốt thời gian lưu trú tại Lai Châu; thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế).

Hai là xuất trình Giấy xác nhận âm tính với SARS–CoV-2 có thời hạn trong vòng 03 ngày tính từ thời điểm xét nghiệm đến thời điểm đến các Chốt kiểm dịch của tỉnh Lai Châu.

Ba là trong thời gian lưu trú tạm thời tại Lai Châu, đơn vị kinh doanh vận tải phải bố trí khu vực riêng biệt cho lái xe, người đi cùng; quản lý và đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch và phải khai báo y tế tại nơi lưu trú theo quy định. Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra các vi phạm về phòng, chống dịch Covd-19.

* Phương tiện vận tải hàng hóa đi qua địa bàn tỉnh Lai Châu:

Phải được khử khuẩn trước khi đi vào địa bàn tỉnh Lai Châu.

Người điều khiển phương tiện và người đi cùng xe (nếu có) phải đảm bảo thực hiện các yêu cầu:

Một là thông báo lịch trình di chuyển, ghi chép nhật ký hành trình vận chuyển, gồm: Thời gian, các điểm dừng đỗ; thông tin những người tiếp xúc; danh sách người tiếp xúc trong vòng 14 ngày và trong suốt thời gian lưu trú tại Lai Châu; thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế).

Hai là xuất trình Giấy xác nhận âm tính với SARS–CoV-2 có thời hạn trong vòng 03 ngày tính từ thời điểm xét nghiệm đến thời điểm đến các Chốt kiểm dịch của tỉnh Lai Châu.

Ba là không được lưu trú trong suốt thời gian đi qua địa bàn tỉnh Lai Châu, đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra các vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19. Trong trường hợp cấp bách hoặc bất khả kháng phải lưu trú, phải chủ động báo trước cho cơ quan y tế và chính quyền địa phương nơi lưu trú để có biện pháp giải quyết và phòng, chống dịch.

*Đối với các phương tiện vận tải hàng hóa đi từ vùng không có dịch.

Phải được khử khuẩn trước khi đi vào địa bàn tỉnh Lai Châu.

Người điều khiển phương tiện và người đi cùng xe (nếu có) phải đảm bảo thực hiện yêu cầu: Thông báo lịch trình di chuyển, ghi chép nhật ký hành trình vận chuyển (gồm: thời gian, các điểm dừng đỗ; thông tin những người tiếp xúc); danh sách người tiếp xúc trong vòng 14 ngày và trong suốt thời gian lưu trú tại Lai Châu; thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế). Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung khai báo.

Cập nhật ngày 01/06/2021

Theo Ngọc Sánh/laichau.gov.vn

Đánh giá bài viết
Đánh giá: 0/5 từ 0 người bình chọn.
Quét mã QR
Xem thêm