Các hoạt động Kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4/1975-30/4/2023 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 và 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) trên địa bàn tỉnh Lai Châu      bản Sì Thâu Chải, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu      Lần đầu tiên tổ chức Giải vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 64 năm 2023 tại Lai Châu.      

Hướng dẫn thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Cập nhật: 20/10/2021
Hướng dẫn thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Hướng dẫn thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc Ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời.  UBND tỉnh Lai Châu ban hành hướng dẫn số 3375/UBND-VX ngày 20/10/2021 về việc Hướng dẫn thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 cụ thể như sau:

1. Điều kiện đối với người vào địa bàn tỉnh Lai Châu

a) Thực hiện nghiêm thông điệp 5K.

b) Khai báo y tế chính xác, trung thực trên phần mềm PC-Covid hoặc truyvet.laichau.gov.vn và chịu trách nhiệm trước pháp luật những thông tin đã khai báo.

c) Phiếu xét nghiệm:

- Đối với người đến/về từ vùng ở cấp độ 4 (gọi tắt là vùng cấp 4) (1)

1 hoặc vùng đang thực hiện cách ly y tế vùng (phong tỏa)(2)

2 : phải có Phiếu kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong 72 giờ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp. Trường hợp đặc biệt có thể chấp nhận kết quả xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh và phải thực hiện ngay xét nghiệm bằng phương pháp RTPCR khi vào đến khu cách ly y tế hoặc về đến địa phương (do Ban Chỉ đạo huyện có Chốt Kiểm soát Covid-19 quyết định).

Trường hợp khi qua Chốt có dấu hiệu triệu chứng lâm sàng nghi ngờ phải được xét nghiệm test nhanh tại Chốt, kể cả khi có giấy xét nghiệm âm tính trong 72 giờ. - Đối với người đến/về từ vùng cấp 1, 2, 3: khuyến khích có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2 còn giá trị trong vòng 72 giờ.

2. Quy định về quản lý, giám sát đối với người đến/về tỉnh Lai Châu (gọi chung là vào tỉnh)

 

 
 

 

(1) Cấp 1: nguy cơ thấp tương ứng với màu xanh; cấp 2: nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng; cấp 3: nguy cơ cao tương ứng với màu cam; cấp 4: nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.

(2) Khuyến cáo “ai ở đâu thì ở đó”, chỉ di chuyển về tỉnh khi có sự nhất trí của chính quyền nơi đi và nơi đến.

 

 

Tất cả các trường hợp vào địa bàn tỉnh đều phải thực hiện nghiêm thông điệp 5K, thông báo ngay cho cơ quan y tế nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

a) Đối với người vào tỉnh từ vùng cấp 1,

Không phải thực hiện các biện pháp cách ly, theo dõi y tế. Xét nghiệm sàng lọc bằng phương pháp RT-PCR khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

b) Đối với người về từ vùng cấp 3:

- Người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 hoặc người đã được xác nhận khỏi bệnh Covid-19 theo quy định: Theo dõi sức khoẻ tại nhà/nơi lưu trú trong 03 ngày và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe đến hết ngày 14 kể từ ngày vào tỉnh; Xét nghiệm sàng lọc bằng phương pháp RT-PCR khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

- Đối với người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin: cách ly tại nhà/nơi lưu trú trong 07 ngày và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú đến hết ngày 14 kể từ ngày vào tỉnh; thực hiện xét nghiệm 02 lần bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ nhất, ngày thứ 07 kể từ ngày vào tỉnh.

c) Đối với người về từ vùng cấp 4

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định của Thủ tướng Chính phủ, không di chuyển ra khỏi địa bàn đang thực hiện phong tỏa, cách ly y tế. Trường hợp đặc biệt được chính quyền địa phương cho phép di chuyển đến địa phương khác; trường hợp bất khả kháng phải về thực hiện như sau: - Người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 hoặc người đã được xác nhận khỏi bệnh Covid-19 theo quy định: cách ly tập trung 07 ngày; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 mẫu đơn 02 lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ 07 kể từ ngày vào tỉnh. - Đối với người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin: cách ly tập trung 14 ngày kể từ ngày vào tỉnh; thực hiện xét nghiệm 03 lần bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ nhất, ngày thứ 07, ngày thứ 14 kể từ ngày vào tỉnh.

d) Riêng đối với những trường hợp về/đến từ Thành Phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An tiếp tục thực hiện theo nội dung Công văn số 8718/BYT-DP ngày 17/10/2021 của Bộ Y tế và Công văn số 3152/UBND-VX ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh Lai Châu cho đến khi có thông báo mới.

3. Đối với những người thực hiện công vụ, đoàn ngoại giao, các nhà quản lý, chuyên gia, những người tham gia các đoàn công tác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền vào tỉnh

a) Người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 hoặc người đã được xác nhận khỏi bệnh Covid-19 theo quy định:

- Vùng cấp 3: Tự theo dõi sức khoẻ 01 ngày kể từ ngày vào tỉnh. Xét nghiệm sàng lọc khi có yếu tố dịch tễ hoặc liên quan đến yếu tố dịch tễ.

- Vùng cấp 4 hoặc đang thực hiện cách ly y tế vùng (phong tỏa): Tự theo dõi sức khỏe 07 ngày kể từ ngày về tỉnh. Xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR 02 lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ 07.

b) Người chưa tiêm hoặc người tiêm 01 mũi vắc xin phòng Covid-19: - Vùng cấp 3: Tự theo dõi sức khoẻ 03 ngày kể từ ngày vào tỉnh. Xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR 01 lần vào ngày đầu tiên. - Vùng cấp 4 hoặc đang thực hiện cách ly y tế vùng (phong tỏa): thực hiện cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú 03 ngày và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe cho đến hết 14 ngày kể từ ngày về tỉnh. Xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR 02 lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ 07 kể từ ngày vào tỉnh.

4. Phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh

a) Điều kiện đối với cơ sở sản xuất, đơn vị thi công các dự án, công trình - Đối với cơ sở sản xuất, đơn vị thi công các dự án, công trình ở vùng cấp 1, cấp 2: Chủ cơ sở phải xây dựng kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 tại đơn vị; thực hiện nghiêm và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid -19 đúng theo quy định của ngành y tế.

- Đối với cơ sở sản xuất, đơn vị thi công các dự án, công trình ở vùng cấp 3, cấp 4: Chủ cơ sở phải xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị và có thể lựa chọn một trong ba phương án phòng, chống dịch Covid-19 gồm: (1) Phương án “3 tại chỗ” (ăn, nghỉ tại chỗ, làm việc tại chỗ và phòng chống dịch tại chỗ); (2) phương án “1 cung đường, 2 điểm đến”; (3) phương án “tối ưu, phù hợp”. Chủ cơ sở tự xây dựng phương án phòng, chống dịch và cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định lựa chọn phương án của cơ sở khi để xảy ra phát sinh dịch, bệnh Covid -19 tại đơn vị.

b) Đối với cơ sở kinh doanh bao gồm trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ truyền thống, nhà hàng/quán ăn, uống - Đối với trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ truyền thống, nhà hàng/quán ăn, uống ở vùng cấp 1, cấp 2: Chủ cơ sở kinh doanh phải xây dựng kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 tại đơn vị; thực hiện nghiêm và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid -19 đúng theo quy định của ngành y tế. - Đối với trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ truyền thống, nhà hàng/quán ăn, uống ở vùng cấp 3, cấp 4: Chủ cơ sở kinh doanh phải xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại đơn vị; hoạt động 50% công suất (đối với nhà hàng, quán ăn, uống có phòng riêng thì phục vụ tối đa không quá 10 người/phòng); nhân viên bán hàng là những người đã tiêm đủ liều vắc xin Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19, thực hiện đeo khẩu trang, kính chắn giọt bắn trong thời gian giao dịch với khách hàng. Chủ cơ sở tự xây dựng phương án phòng, chống dịch và cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định lựa chọn phương án của cơ sở khi để xảy ra phát sinh dịch, bệnh Covid -19 tại đơn vị.

c) Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như: Vũ trường, karaoke, mát xa, quán bar, internet, trò chơi điện tử, làm tóc (bao gồm cắt tóc), làm đẹp, bi-a, gym, yoga...: - Vùng cấp 1 được hoạt động; 4 - Vùng cấp 2 hoạt động hạn chế theo quyết định của UBND cấp huyện; - Vùng cấp 3 ngừng hoạt động (cơ sở làm tóc được hoạt động không quá 50% công suất); - Vùng cấp 4 ngừng hoạt động.

5. Tổ chức các hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch

a) Hoạt động trong nhà (hội họp, tập huấn, hội thảo,...): Yêu cầu đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. - Vùng cấp 1: Không hạn chế số người tham gia;

- Vùng cấp 2: Được hoạt động nhưng không quá 30 người hoặc tối đa không quá 100 người với điều kiện 100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh hoặc có kết quả xét nghiệm SARS-COV-2 âm tính còn hiệu lực;

- Vùng cấp 3: Được hoạt động nhưng không quá 20 người hoặc tối đa không quá 70 người với điều kiện 100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh hoặc có kết quả xét nghiệm SARS-COV-2 âm tính còn hiệu lực;

- Vùng cấp 4: Ngừng hoạt động (trừ các hoạt động được Đảng, Nhà nước cho phép và đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch).

b) Hoạt động ngoài trời: Yêu cầu đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. - Vùng cấp 1: Không hạn chế số người tham gia; - Vùng cấp 2: Được hoạt động nhưng không quá 45 người hoặc tối đa không quá 150 người với điều kiện 100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh hoặc có kết quả xét nghiệm SARS-COV-2 âm tính còn hiệu lực; - Vùng cấp 3: Được hoạt động nhưng không quá 30 người hoặc tối đa không quá 100 người với điều kiện 100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh hoặc có kết quả xét nghiệm SARS-COV-2 âm tính còn hiệu lực;

- Vùng cấp 4: Ngừng hoạt động (trừ trường hợp đặc biệt được được cấp có thẩm quyền cho phép).

 6. Phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động giáo dục, đào tạo

- Đối với cơ sở giáo dục, đào tạo, dạy nghề (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục) trên địa bàn các xã, phường, thị trấn thuộc vùng cấp 1, cấp 2: UBND các huyện, thành phố chủ động phương án cho trẻ em mầm non, học sinh, học viên, sinh viên tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn đi học trực tiếp; kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng chống dịch tại cơ sở giáo dục theo quy định của cơ quan chức năng; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. - Đối với cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã, phường, thị trấn thuộc vùng cấp 3: UBND các huyện, thành phố xây dựng phương án cho trẻ em mầm non, học sinh, học viên, sinh viên tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn đi học trực tiếp. Thực hiện nghiêm thông điệp 5K, thực hiện giãn cách theo quy định; không tổ chức các 5 hoạt động tập trung ngoài trời; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. - Đối với cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã, phường, thị trấn thuộc vùng cấp 4: UBND các huyện, thành phố quy định phương án và phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp tỉnh cho học sinh, học viên, sinh viên học trực tuyến, học qua truyền hình (những nơi học sinh không có điều kiện học trực tuyến thì tổ chức hướng dẫn học sinh tự học); ưu tiên nguồn lực hỗ trợ học sinh khó khăn không có phương tiện học tập.

 - Đối với các nhóm trẻ tư thục độc lập, các trung tâm tin học, ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng sống, tư vấn du học, dạy thêm học thêm hoạt động ở địa bàn (cấp xã) thuộc vùng:

+ Vùng cấp 1, cấp 2: Được phép tổ chức các hoạt động; thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

+ Vùng cấp 3: Ngoài việc áp dụng theo vùng cấp 1, cấp 2; Thực hiện nghiêm thông điệp 5K, thực hiện giãn cách theo quy định; không tổ chức các hoạt động tập trung đông ngoài; hoạt động ngoại khóa.

+ Vùng cấp 4: Ngừng tổ chức hoat động hoặc có thể dạy học trực tuyến.

7. Phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo

- Đối với cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, các điểm nhóm tôn trên địa bàn cấp xã thuộc vùng cấp 1, cấp 2: Được phép sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo tập trung không quá 50 người hoặc không vượt quá 50% công suất của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo. Người tham dự phải đảm bảo tiêm ít nhất 01 mũi vắc xin (đã qua 14 ngày). - Đối với cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, các điểm nhóm tôn giáo trên địa bàn cấp xã thuộc vùng cấp 3: được phép sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo tập trung không quá 20 người hoặc không vượt quá 50% công suất của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo. Người tham dự phải đảm bảo tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19. - Đối với cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, các điểm nhóm tôn giáo trên địa bàn cấp xã thuộc vùng cấp 4: Tạm dừng mọi hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, các điểm nhóm tôn giáo phải xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống dịch đảm bảo 5K và cam kết chịu trách nhiệm khi để xảy ra phát sinh dịch, bệnh Covid-19 tại cơ sở.

8. Về truyền thông, công nghệ thông tin

- Tăng cường và đa dạng hóa các biện pháp, hình thức truyền thông, tạo hiệu ứng lan tỏa, nâng cao nhận thức, truyền cảm hứng cho nhân dân tin tưởng, đồng thuận, đồng lòng với các biện pháp phòng, chống dịch; đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 của tỉnh để người dân biết, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết trước khi vào địa bàn tỉnh.

 - Kịp thời tuyên truyền trên hệ thống truyền thông ở cơ sở, phát huy vai trò đội ngũ tuyên truyền viên, hệ thống loa truyền thanh ở xã, phường, thị trấn.

 - Hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ triển khai công tác phòng, chống dịch  trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

9. Tổ chức thực hiện

a) Sở Y tế - Công bố, cập nhật cấp độ dịch tại các địa bàn và vùng cách ly y tế (phong tỏa) trên địa bàn tỉnh và các biện pháp áp dụng tương ứng trên cổng thông tin điện tử của tỉnh. Tham mưu điều chỉnh các tiêu chí phân loại và điều chỉnh cấp độ dịch phù hợp với diễn biến tình hình dịch, độ bao phủ vắc xin, điều kiện thực tiễn triển khai trên địa bàn tỉnh. - Tăng cường đôn đốc kiểm tra cấp cơ sở, chuẩn bị các điều kiện cần thiết sẵn sàng đáp ứng nhanh khi tình hình dịch bệnh thay đổi.

b) Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan Theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động, phối hợp triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế, các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương và nội dung Công văn này.

c) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố - Chỉ đạo việc tổ chức triển khai hướng dẫn này để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, Quyết định số 4800/QĐBYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế; báo cáo tiêu chí phân loại, đánh giá, điều chỉnh cấp độ dịch của địa phương về Sở Y tế để tổng hợp công bố cấp độ dịch.

- Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra đến cấp cơ sở, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đáp ứng nhanh khi tình hình dịch bệnh thay đổi.

d) Các quy định trên được thực hiện từ 12h00 ngày 20/10/2021. Bãi bỏ các văn bản, quy định trước đây của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh có nội dung trái với Văn bản này.

Trên đây là hướng dẫn thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./

Minh Quang

Nguồn: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu
Đánh giá bài viết
Đánh giá: 0/5 từ 0 người bình chọn.
Quét mã QR
Xem thêm