NGẮM “ĐỖ QUYÊN KHOE SẮC” TRÊN ĐỈNH PU TA LENG       Lai Châu cần thay đổi để phát triển tương xứng tiềm năng du lịch      Lai Châu đã sẵn sàng cho Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ nhất, tại tỉnh Lai Châu và Tuần Du lịch – Văn hóa Lai Châu năm 2023      

Văn bản Trung ương

Cập nhật: 26/07/2010
Bao gồm một số văn bản thuộc lĩnh vực du lịch do Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành ban hành.

Số hiệu
 văn bản

Trích yếu nội dung

Tải tệp
đính kèm

 Luật Du lịch

 Luật Du lịch được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Thông qua ngày 14/6/2005 tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XI. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

  Luat_Dulich.doc (218.00  KB)

 92/2007/NĐ-CP

 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.   Nghi_dinh_92.doc (151.00  KB)

 88/2008/TT-BVHTTDL

 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch.

  Thong_tu_88.doc (262.00  KB)

 97/2002/QĐ-TTg

 Phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam 2001 – 2010

  Quyet_dinh_97.doc (55.00  KB)

 89/2008/TT-BVHTTDL

 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch.

 Thong_tu_89.doc (757.50  KB)

 149/2007/NĐ-CP

 Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

  ND149CP.doc (140.50  KB)
 

 Chương trình hành động quốc gia của ngành Du lịch Thực hiện chương trình hành động của chính phủ sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) giai đoạn 2007 – 2012.

  CTHD nganh DL sau WTO.doc (75.00  KB)

Phu luc_CTHD nganh DL sau WTO.doc (168.00  KB)

 87/2006/QĐ-TTG

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu thời kỳ 2006 -2020

  Dinh huong PTKTXH.doc (306.50  KB)
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 

 

Đánh giá bài viết
Đánh giá: 0/5 từ 0 người bình chọn.
Quét mã QR