NGẮM “ĐỖ QUYÊN KHOE SẮC” TRÊN ĐỈNH PU TA LENG       Lai Châu cần thay đổi để phát triển tương xứng tiềm năng du lịch      Lai Châu đã sẵn sàng cho Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ nhất, tại tỉnh Lai Châu và Tuần Du lịch – Văn hóa Lai Châu năm 2023      

Văn bản địa phương

Cập nhật: 26/07/2010
Bao gồm một số văn bản pháp quy do tỉnh Lai Châu ban hành.

Số hiệu
 văn bản

Trích yếu nội dung

Tải tệp
đính kèm

 QH  Quy họach du lịch   Quy hoach du lich.doc (940.00  KB)
Kèm theo QĐ12 /2008/QĐ-UBND  

 Chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  CS uu dai dau tu.doc (97.50  KB)
 110  /2007/NQ - HĐND

V/v Sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ tiền sử dụng đất ở đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang được điều động, tuyển dụng đến nhận công tác tại Thị xã Lai Châu, 

  CS ho tro SD dat.doc (42.00  KB)
: 90/2007/ NQ- HĐND

Thông qua Đề án “Đẩy mạnh xây dựng, nâng cao hiệu quả và chất lượng đời sống văn hoá cơ sở trong giai đoạn tới”

  Van hoa co so.doc (78.00  KB)
 

96/2007/NQ-HĐND

 

Thông qua Chương trình phát triển kinh tế cửa khẩu tỉnh Lai Châu giai đoạn 2007 -  2015

  PT kinh te cua khau.doc (66.00  KB)

120/2008/NQ-HĐND

 

Về ban hành quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn. 

  Thu phi moi truong.doc (147.50  KB)

 104 /2007/NQ – HĐND

 V/v Sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Nghị quyết số 78/2006/NQ- HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2006 của HĐND tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất Nông – Lâm nghiệp

  Sua doi bo sung NQ 78.doc (40.50  KB)

 93/2007/NQ-HĐND

 Về việc ban hành Qui định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

  Cong tac phi.doc (105.00  KB)
 103  /2007/NQ – HĐND  

V/v Ban hành chính sách hỗ trợ lương thực cho 5 dân tộc đặc biệt khó khăn nhằm bảo vệ và phát triển rừng.

  Ho tro 5 dan toc.doc (39.50  KB)

 105/2007/NQ-HĐND

 V/v ban hành Quy định mức thu do các nhà đầu tư nộp ngân sách tỉnh để đầu tư cải tạo, nâng cấp, tu bổ, xây dựng mới cơ sở hạ tầng đối với những dự án khai thác khoáng sản

  Khai thac khoang san.doc (79.00  KB)

 87/2006/QĐ-TTG

 Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu thời kỳ 2006 -2020   Dinh huong PTKTXH.doc (306.50  KB)
     
Đánh giá bài viết
Đánh giá: 0/5 từ 0 người bình chọn.
Quét mã QR
Xem thêm