NGẮM “ĐỖ QUYÊN KHOE SẮC” TRÊN ĐỈNH PU TA LENG       Lai Châu cần thay đổi để phát triển tương xứng tiềm năng du lịch      Lai Châu đã sẵn sàng cho Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ nhất, tại tỉnh Lai Châu và Tuần Du lịch – Văn hóa Lai Châu năm 2023      

Hệ thống nhà hàng

Cập nhật: 16/08/2010
Hệ thống nhà hàng trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

STT

TÊN NHÀ HÀNG

ĐỊA CHỈ

SỐ ĐIỆN THOẠI

I

THÀNH PHỐ LAI CHÂU

 

1

Mường Thanh

113 phố Hương Phong - Tân Phong - Lai Châu

02133 790 888

2

Phương Thanh

Đường Trần Hưng Đạo - Đoàn Kết - Lai Châu

0213 3875 235

3

Đại Dương

Trần Phú - Tân Phong - Lai Châu

02133 219 191

4

Hà Nội

Đường Trần Hưng Đạo - Đoàn Kết - Lai Châu

 

5

Ẩm thực các dân tộc Tây Bắc Giang Linh

Đoàn Kết - Lai Châu

01662 366 151

6

Vân Đình 9999

Trần Phú - Tân Phong - Lai Châu

02136 555 155

 0963 210 556

7

Tình Ca Tây Bắc

154 Nguyễn Trãi - Lai Châu

0213 3877 028

8

Hải Liên

Đoàn Kết - Lai Châu

02133  875 191

9

Biên Thùy

Đường Trần Hưng Đạo - Đoàn Kết - Lai Châu

0213 3875 345

10

Phương Đông

Đường Trần Hưng Đạo - Đoàn Kết - Lai Châu

0213 3877 034

11

Thanh Loan

Trần Phú - Tân Phong - Lai Châu

0986 024 969

12

Hoa Việt

Đại lộ Lê Lợi - Tân Phong - Lai Châu

0213 3795 488
3795 299

13

Hương Quê

Trần Phú - Tân Phong - Lai Châu

0213 3876 268

14

Hùng Vương

Đường Trần Hưng Đạo - Đoàn Kết - Lai Châu

02132 225 789

15

Tâm Lạng Sơn

39 Nguyễn Trãi - Lai Châu

0213 3605 889

16

Hoa Cương

Tân Phong - Lai Châu

0982 248 668

17

Thúy Tiên

Tân Phong - Lai Châu

02136 278 885

18

Biên Cương

Tân Phong - Lai Châu

0914 571 432
0973 577 096

19

Tình Ca Tây Bắc II

Tân Phong - Lai Châu

0213 3875 117

01685 898 199

II

TAM ĐƯỜNG

 

1

Xuân Quỳnh

thị trấn Tam Đường - Tam Đường - Lai Châu

02136 260 261

2

Thủy Thỏa

thị trấn Tam Đường - Tam Đường - Lai Châu

0213 3879 372

3

Thu Hoa

thị trấn Tam Đường - Tam Đường - Lai Châu

0213 3879 336

4

Cơm Việt

thị trấn Tam Đường - Tam Đường - Lai Châu

0943 161 685

5

Thắng Thòng

thị trấn Tam Đường - Tam Đường - Lai Châu

01668 887 748

6

Kiều Trang

thị trấn Tam Đường - Tam Đường - Lai Châu

01642 599 555

III

TÂN UYÊN

 

1

Bảo Lưu

khu 21 - thị trấn Tân Uyên - Tân Uyên - Lai Châu

0902 133 568

2

Thành Đạt

 Thị trấn Tân Uyên - Tân Uyên - Lai Châu

0124 668 5353

3

Hùng Thủy

 Thị trấn Tân Uyên - Tân Uyên - Lai Châu

01683 292 733

4

Huấn Nương

 Thị trấn Tân Uyên - Tân Uyên - Lai Châu

0988 406 629

5

Vui Mòn

Trung Đồng - Tân Uyên - Lai Châu

01684 306 496

6

Thành Râu

 Thị trấn Tân Uyên - Tân Uyên - Lai Châu

0979 121 810

IV

THAN UYÊN

 

1

Quỳnh Hương

Thị trấn Than Uyên - Than Uyên - Lai Châu

0974 522 339

2

Quỳnh Nga

Thị trấn Than Uyên - Than Uyên - Lai Châu

0982 570 127

3

Lương Sen

Thị trấn Than Uyên - Than Uyên - Lai Châu

0947 013 983

4

Việt Hoa

Thị trấn Than Uyên - Than Uyên - Lai Châu

01236 948 09

5

Thảo Nhi

Thị trấn Than Uyên - Than Uyên - Lai Châu

01656 295 751

6

Hoa Mai

Thị trấn Than Uyên - Than Uyên - Lai Châu

0985 263 223

7

Hòa Bình

Thị trấn Than Uyên - Than Uyên - Lai Châu

 

V

PHONG THỔ

 

1

Trọng Bằng

Thị trấn Pa So - Phong Thổ - Lai Châu

0213 3896 261

2

Lan Anh II

Thị trấn Pa So - Phong Thổ - Lai Châu

0213 3896 337

3

Khắc Tuyển

Thị trấn Pa So - Phong Thổ - Lai Châu

0213 3896 272

4

Duyên Số

Thị trấn Pa So - Phong Thổ - Lai Châu

0979 464 725

5

Hiên Vương

Mường So - Phong Thổ - Lai Châu

0978 424 011

6

Thảo Nguyên

Mường So - Phong Thổ - Lai Châu

0968 004 986

VI

NẬM NHÙN

 

1

Tây Bắc

thị trấn Nậm Nhùn - Nậm Nhùn - Lai Châu

0985 206 866

2

Lâm Viên Quán

thị trấn Nậm Nhùn - Nậm Nhùn - Lai Châu

0976 240 566

0976 425 825

VII

SÌN HỒ

 

1

Thanh Bình

Thị trấn Sìn Hồ - Sìn Hồ - Lai Châu

0213 3870 365

2

Hải Ấn

Thị trấn Sìn Hồ - Sìn Hồ - Lai Châu

 

VIII

MƯỜNG TÈ

 

1

Thanh Oánh

Khu 8 - Mường Tè - Mường tè - Lai Châu

0213 3881 161

2

Hải Đăng

Khu 9 - Mường Tè - Mường tè - Lai Châu

0915 170 059

3

Thương Mại

Khu 10 - Mường Tè - Mường tè - Lai Châu

0213 3604 333

 

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá bài viết
Đánh giá: 0/5 từ 0 người bình chọn.
Quét mã QR