Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2021 dự kiến sẽ tổ chức vào cuối tháng 12 năm 2021      KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (NGÀY 22/12/1944 - 22/12/2021)      

Tạm dừng hoạt động của các Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (số 01, 02)

Cập nhật: 06/05/2020
Hôm nay (5/5/2020), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 162/CV-BCĐ về việc tạm dừng hoạt động của các Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (số 01, 02).

Ảnh minh họa.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; Thông báo số 170/TB-VPCP ngày 28/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; Xét đề nghị của Sở Y tế và kiến nghị của các sở, ngành, đơn vị liên quan, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Tạm dừng hoạt động hai Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được thành lập theo Quyết định số 21/QĐ-BCĐ ngày 15/3/2020 của Ban chỉ đạo tỉnh (sau đây gọi tắt là Chốt kiểm soát Covid-19). Thời gian tạm dừng: Kể từ 00 giờ ngày 06 tháng 5 năm 2020 cho đến khi có chỉ đạo mới của Ban chỉ đạo tỉnh, cụ thể:

- Chốt kiểm soát Covid-19 số 01: Ngã ba liên ngành, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

- Chốt kiểm soát Covid-19 số 02: Tại Điểm kiểm dịch, bản Ngã ba, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

2. Nhân lực thực hiện nhiệm vụ tại hai Chốt được bảo toàn biên chế; tài sản, trang thiết bị, vật dụng hiện có tại các Chốt được quản lý, bảo quản theo quy định, sẵn sàng hoạt động trở lại khi có yêu cầu tùy theo diễn biến tình hình dịch.

3. Chốt trưởng Chốt kiểm soát liên ngành số 01 và 02 có trách nhiệm chỉ đạo các thành viên tạm thời bàn giao tài sản, cơ sở vật chất, thiết bị cố định đã được đầu tư trong thời gian hoạt động cho UBND huyện thuộc địa bàn quản lý, bảo quản theo quy định.

Máy móc, vật tư, hóa chất, thiết bị y tế và thiết bị phục vụ các hoạt động của Chốt bàn giao cho Trung tâm y tế huyện Tam Đường (Chốt số 01), Trung tâm y tế Than Uyên (Chốt số 02) quản lý theo quy định.

4. Các sở, ngành, đơn vị liên quan bố trí lại công việc cho cán bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ tại hai Chốt số 01 và số 02 trong thời gian Chốt tạm dừng hoạt động.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác thông tin, truyền thông trong nhân dân về chủ trương của tỉnh, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới và việc tạm dừng hoạt động của hai Chốt kiểm soát liên ngành nêu trên.

6. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tăng cường hoạt động của Tổ tự quản phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại thôn, bản, tổ dân phố; thực hiện kiểm soát chặt chẽ người vào địa bàn từ các vùng có nguy cơ cao theo thông báo của Bộ Y tế; áp dụng biện pháp cách ly y tế các đối tượng thuộc diện cách ly theo quy định.

BT

Nguồn: https://laichau.gov.vn/tin-tuc-su-kien/chuyen-de/phong-chong-benh-viem-duong-ho-hap-cap-do-chung-moi-ncov/tam-dung-hoat-dong-cua-cac-chot-kiem-soat-lien-nganh-phong-c.html
Đánh giá bài viết
Đánh giá: 0/5 từ 0 người bình chọn.
Quét mã QR
Xem thêm