Họp bàn phương án phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Cập nhật: 25/02/2021
Chiều nay (23/2), đồng chí Giàng A Tính – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với các ngành có liên quan về phương án phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng chí Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, chuyên viên theo dõi lĩnh vực - Văn phòng UBND tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương đã báo cáo với UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, phương án phát triển thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, trên địa bàn tỉnh hiện có 3 khu và 4 cụm công nghiệp nằm trong quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lai Châu đến năm 2020, được UBND tỉnh phê duyệt; 2 khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung danh mục vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tại Việt nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020… Hệ thống văn bản cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư, thủ tục cấp chứng nhận đầu tư và chủ trương đầu tư, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực được công khai trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử tổng hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Việc đầu tư thu hút các dự án đầu tư vào cụm công nghiệp được hưởng các ưu đãi chung của Trung ương như Chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp theo Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ; chính sách tín dụng đầu tư áp dụng Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ và các chính sách trong từng ngành, lĩnh vực cụ thể khác. Các cụm, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực chế biến nông, lâm sản, tiểu thủ công nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng… 

Quang cảnh buổi làm việc.

Cũng tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương cũng đã thảo luận những vấn đề liên quan đến công tác phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn như việc thu hút đầu tư vào các cụm, khu công nghiệp; công tác quy hoạch, quản lý các cụm công nghiệp…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Giàng A Tính – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Công thương rà soát, đánh giá hiện trạng tình hình phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn, phân tích những ưu điểm, hạn chế để tiếp tục duy trì, đưa vào quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, công tác quy hoạch, phát triển các cụm, khu công nghiệp cần gắn với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, địa phương; cần được tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh; phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quỹ đất và địa giới hành chính của các huyện… đảm bảo đồng bộ, thống nhất và phát huy hiệu quả các cụm, khu công nghiệp, tạo thu nhập, việc làm cho lao động địa phương.

Cập nhật ngày 25/02/2021

Theo Nguyễn Nga/laichau.gov.vn