Thông báo tổ chức Giải Cầu lông, Bóng bàn Gia đình và Giải Cầu lông trung cao tuổi toàn quốc năm 2021 tại Lai Châu

Cập nhật: 16/11/2021
Thông báo tổ chức Giải Cầu lông, Bóng bàn Gia đình và Giải Cầu lông trung cao tuổi toàn quốc năm 2021 tại Lai Châu

Thực hiện Thông báo số 289/TB-TCTDTT ngày 11/11/2021 của Tổng cục Thể dục thể thao về việc thay đổi thời gian tổ chức Giải Cầu lông trung cao tuổi và Giải Cầu lông, Bóng bàn gia đình toàn quốc năm 2021.

Để chuẩn bị tốt cho công tác phối hợp tổ chức Giải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cơ quan thường trực Ban Tổ chức Giải) thông báo tới quý cơ quan về kế hoạch tổ chức Giải Cầu lông, Bóng bàn Gia đình và Giải Cầu lông trung cao tuổi toàn quốc năm 2021 tại tỉnh Lai Châu, như sau:

1. Giải Cầu lông, Bóng bàn gia đình toàn quốc năm 2021

- Thời gian tổ chức: Từ ngày 18/11 đến ngày 25/11/2021.

- Địa điểm thi đấu:

+ Môn Cầu lông: Tại Nhà thi đấu trường Cao đẳng Cộng đồng, đường Võ Nguyên Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu.

 + Môn Bóng bàn: Tại nhà tập luyện thể thao thành phố Lai Châu, tổ 12, phường Đoàn kết, thành phố Lai Châu.

- Nội dung tổ chức: Theo Kế hoạch số 1888/KH-UBND ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh về đăng cai tổ chức Giải Cầu lông, Bóng bàn gia đình toàn quốc năm 2021.

- Công tác phòng, chống dịch Covid-19: Thực hiện theo Phương án số 3613/PA-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh về đảm bảo công tác y tế và phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tổ chức Giải Cầu lông, Bóng bàn gia đình toàn quốc năm 2021 tại tỉnh Lai Châu.

Ảnh: Sưu Tầm

2. Giải Cầu lông trung cao tuổi toàn quốc năm 2021

- Thời gian tổ chức: Từ ngày 26/11 đến ngày 02/12/2021.

- Địa điểm: Tại Nhà thi đấu trường Cao đẳng Cộng đồng, đường Võ Nguyên Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu.

- Nội dung tổ chức: Thực hiện theo Kế hoạch số 3187/KH-UBND ngày 07/10/2021 của UBND tỉnh về việc đăng cai tổ chức Giải Cầu lông trung cao tuổi toàn quốc năm 2021.

- Công tác phòng chống dịch Covid-19: Thực hiện theo Phương án số 3720/PA-UBND ngày 11/11/2021 của UBND tỉnh về đảm bảo công tác y tế và phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tổ chức Giải Cầu lông trung cao tuổi toàn quốc năm 2021 tại tỉnh Lai Châu.

Tin: Trần Quang; ảnh (sưu tầm)

Nguồn: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu