TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LAI CHÂU
TRANG CHỦ  Tin tức - Sự kiện  Tin trong nước
Tiếp sức cho “vàng trắng” nảy mầm
 Kể từ khi bắt đầu công cuộc trồng cây cao su trên địa bàn toàn tỉnh năm 2008, bộ mặt nông thôn các xã vùng cao su đã từng bước thay đổi, nhận thức người dân về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ tự cung, tự cấp sang phát triển hàng hóa trên địa bàn có bước phát triển. Với diện tích cao su đã trồng trên 3.000ha cây cao su tại 2 huyện Sìn Hồ, Phong Thổ đang xanh tốt. Tỉnh ta đã đặt cây cao su đúng tầm thế và bắt đầu tạo ra luồng sinh khí mới trong chiến lược phát triển cây công nghiệp dài ngày, giúp người dân từng bước đổi đời.Các tin khácChủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dânSân bay Lai Châu chính thức hoạt động vào 2012