TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ XÚC TIẾN DU LỊCH LAI CHÂU
TRANG CHỦ  Giới thiệu Lai Châu  Bài hát về Lai Châu
- Bài hát: Về Bản EmVề Bản Em - Sáng tác: Nhạc sỹ Trần Văn Long - Ca sỹ: Lan Hương Chi tiết
- Bài hát: Chợ Xuân Dào SanChợ Xuân Dào San - Thơ: Phạm Nhọc Khuê - Nhạc:Đức Liên - Ca sỹ: Tốp ca nam.                   Chi tiết
- Bài hát: Lai Châu - Viên Ngọc Trăm NămLai Châu viên ngọc trăm năm - Nhạc và lời: Hoàng Mạnh Toàn - Ca sỹ: Thanh Bình Chi tiết
- Bài hát: Bừng Sáng Lai ChâuBừng sáng Lai Châu - Nhạc và lời: Vũ Duy Cương - Ca sỹ: Thái Quảng Chi tiết