TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LAI CHÂU
TRANG CHỦ  Giới thiệu Lai Châu  Bài hát về Lai Châu
- Bài hát: Chợ Xuân Dào SanChợ Xuân Dào San - Thơ: Phạm Nhọc Khuê - Nhạc:Đức Liên - Ca sỹ: Tốp ca nam.                   Chi tiết
- Bài hát: Lai Châu - Viên Ngọc Trăm NămLai Châu viên ngọc trăm năm - Nhạc và lời: Hoàng Mạnh Toàn - Ca sỹ: Thanh Bình Chi tiết