TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ XÚC TIẾN DU LỊCH LAI CHÂU
TRANG CHỦ  Giới thiệu Lai Châu  Bài hát về Lai Châu
- Bài hát: Chợ Xuân Dào San
Chợ Xuân Dào San - Thơ: Phạm Nhọc Khuê - Nhạc:Đức Liên - Ca sỹ: Tốp ca nam.                  

Lời bài hát:

 

Các tin khác- Bài hát: Lai Châu - Viên Ngọc Trăm Năm