TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ XÚC TIẾN DU LỊCH LAI CHÂU
TRANG CHỦ  Giới thiệu Lai Châu  Bài hát về Lai Châu
- Bài hát: Lai Châu - Viên Ngọc Trăm Năm
Lai Châu viên ngọc trăm năm - Nhạc và lời: Hoàng Mạnh Toàn - Ca sỹ: Thanh Bình

Lời bài hát: