TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LAI CHÂU
TRANG CHỦ  CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
DANH MỤC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM KÊU GỌI ĐẦU TƯ TỈNH LAI CHÂU NĂM 2019MỤC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM KÊU GỌI ĐẦU TƯ TỈNH LAI CHÂU NĂM 2019 Chi tiết
Quyết định công nhận điểm du lịch Nà KhươngCọn nước Nà Khương đã trở thành điểm du lịch được nhiều du khách biết tới: Chi tiết
Phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020Phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020 Chi tiết
Ban hành quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, trình tự, thủ tục thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai ChâuBan hành quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, trình tự,thủ tục thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu Chi tiết
Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, trình tự, thủ tục thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai ChâuChính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, trình tự, thủ tục thực hiện  ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu Chi tiết
Ban Giám đốcBan Giám đốc   Chi tiết
- Ban Giám đốc Ban Giám đốc gồm 01 giám đốc và 03 phó giám đốc   Chi tiết
- Cơ cấu tổ chức (Sơ đồ)Cơ cấu tổ chức: Gồm có: - Ban Giám đốc. - 8 phòng. - 7 đơn vị trực thộc.   Chi tiết
- Chức năng nhiệm vụ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu ngày 10/09/2008 của UBND tỉnh Lai Châu Chi tiết
Văn bản địa phươngBao gồm một số văn bản pháp quy do tỉnh Lai Châu ban hành. Chi tiết
Văn bản Trung ươngBao gồm một số văn bản thuộc lĩnh vực du lịch do Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành ban hành. Chi tiết