TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ XÚC TIẾN DU LỊCH LAI CHÂU
TRANG CHỦ  CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH  Trung tâm TT và XTDL
Chức năng nhiệm vụ

Trung tâm thông tin và xúc tiến Du lịch

1.       Giới thiệu chung

Trung tâm TT&XTDL được thành lập theo quốc định số 953/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu ngày 17/07/2009.

Trung tâm TT&XTDL Lai Châu là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu sự hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của tổng cục du lịch và các ngành có liên quan

Tên gọi giao dịch tiếng anh là:

Lai Chau Tourism Information and promotin Center

 

2. Cơ cấu tổ chức.

Trung tâm Thông tin và  Xúc tiến Du lịch bao gồm một giám đốc, hai phó giám đốc và ba bộ phận chính là:

            Bộ phận hành chính– tổng hợp

            Bộ phận thông tin

            Bộ phận xúc tiến.

3. Chức năng, nhiệm vụ.

 Chức năng:

 Trung tâm TT&XTDL ra đời có chức năng hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch trong công tác tuyền truyền, quảng bá du lịch ở trong và ngoài nước; triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển du lịch của tỉnh.

           

 Nhiệm vụ:

            a. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền quảng bá Du lịch Lai Châu ở trong và ngoài nước bao gồm :

Triển khai tổ chức các hội chợ, hội thảo, triển lãm và các sự kiện du lịch trên địa bàn tỉnh; giúp các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu tham gia các hội chợ, hội thảo, triển lãm về du lịch trong nước và quốc tế.

Chịu trách nhiệm tổ chức phát hành ấn phẩm tuyên truyền quảng bá du lịch như: Tập gấp, tập san, bản đồ, sách hướng dẫn, các loại tranh ảnh, băng đĩa CD, VCD về giới thiệu du lịch Lai Châu; trực tiếp biên tập các bản tin về du lịch tỉnh, quản lý và cập nhật nội dung trang web du lịch Lai Châu; xây dựng lắp đặt và quản lý hệ thống biển quảng cáo tấm lớn về du lịch tỉnh Lai Châu.

            Phối hợp xây dựng phim du lịch, chuyên trang, chuyên mục du lịch trên các báo đài phát thanh và truyền hình của tỉnh theo kế hoạch được phê duyệt.

b. Tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ du lịch.

c.Nghiên cứu, tổng hợp và cung cấp thông tin về du lịch, xúc tiến các hoạt động hợp tác mở rộng thị trường:

            Tổng hợp và cung cấp thông tin các cơ quan quản lý và doanh nghiệp về thị trường và nhu cầu thị hiếu của khách du lịch, về hệ thống các cơ sở dịch vụ, về tuyến, điểm du lịch, khu du lịch và sản phẩm du lịch của địa phương; thông tin về tổ chức sự kiện du lịch; về cơ chế chính sách, phong tục tập quán của các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh, ngoài tỉnh và nước ngoài.

            d. Tổ chức nghiên cứu và triển khai chiến lược phát triển mở rộng thị trường khách trong nước và quốc tế. Xây dựng các tuyến du lịch trọng điểm của tỉnh.

            - Làm đầu mối tìm kiếm các chương trình hợp tác về du lịch, tư vấn tổ chức cho doanh nghiệp du lịch Lai Châu đi khảo sát nghiên cứu thị trường và đặt chi nhánh,văn phòng đại diện du lịch ở trong nước và quốc tế.

            - Là đầu mối tổ chức cho các hãng lữ hành trong nước và khảo sát các tuyến, điểm và đưa khách du lịch đến Lai Châu.

            e. Xúc tiến kêu gọi đầu tư phát triển du lịch:

            - Tổ chức triển khai quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển du lịch của tỉnh đã được phê duỵêt; tham mưu lập các dự án về du lịch để kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước.

            - Xúc tiến các hoạt động hợp tác, liên kết phát triển du lịch với các tỉnh và khu vực để thu hút các doanh nghiệp để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch Lai Châu.

            - Để  xuất các cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

            f. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lai Châu giao.

                

 

Các tin khácCơ cấu tổ chức (Sơ đồ)