TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LAI CHÂU
TRANG CHỦ  CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH  Thu hút đầu tư
DANH MỤC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM KÊU GỌI ĐẦU TƯ TỈNH LAI CHÂU NĂM 2019MỤC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM KÊU GỌI ĐẦU TƯ TỈNH LAI CHÂU NĂM 2019 Chi tiết
Phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020Phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020 Chi tiết
Ban hành quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, trình tự, thủ tục thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai ChâuBan hành quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, trình tự,thủ tục thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu Chi tiết
Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, trình tự, thủ tục thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai ChâuChính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, trình tự, thủ tục thực hiện  ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu Chi tiết
Các dự án du lịch được ưu tiên đầu tưCác dự án du lịch được ưu tiên đầu tư được ban hành kèm theo Quyết định só 525 / QĐ - UBND ngày 11  /5 /2007của Uỷ ban nhân tỉnh Lai Châu. Chi tiết
Các khu vực ưu tiên đầu tưTrên cơ sở định hướng các lĩnh vực đầu tư, căn cứ vào định hướng phát triển du lịch theo lãnh thổ, du lịch tỉnh Lai Châu có thể xác định các khu vực ưu tiên đầu tư từ nay đến năm 2020 như sau : Chi tiết
Chính sách thu hút đầu tư Chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu được ban hành kèm theo Quyết định số:  12 /2008/QĐ-UBND  ngày 06  /5 /2008 của UBND Tỉnh Lai Châu Chi tiết