TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ XÚC TIẾN DU LỊCH LAI CHÂU
TRANG CHỦ  CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH  Thu hút đầu tư
Các dự án du lịch được ưu tiên đầu tư
Các dự án du lịch được ưu tiên đầu tư được ban hành kèm theo Quyết định só 525 / QĐ - UBND ngày 11  /5 /2007của Uỷ ban nhân tỉnh Lai Châu.
Danh_muc_du_an_du_lich_uu_tien.doc (99.50  KB) Các tin khácCác khu vực ưu tiên đầu tưChính sách thu hút đầu tư