TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ XÚC TIẾN DU LỊCH LAI CHÂU
TRANG CHỦ  Dịch vụ du lịch  Các cơ sở lưu trú
Hệ thống cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Khu vực thành phố Lai Châu

-           Nhà khách Hương Phong (nhà khách UBND tỉnh):

Phường Tân Phong – Thị xã Lai Châu – Tỉnh Lai Châu.

 

-           Khách sạn Mường Thanh:

Phường Tân Phong – Thị xã Lai Châu – Tỉnh Lai Châu.

ĐT: 0213 3790888.

-           Khách sạn Phương Thanh:

            Đ/c: Phường Đoàn Kết – Thị Xã Lai Châu – Tỉnh Lai Châu

            ĐT: 0213875235

            Fax: 0213875158

 

-           Khách sạn Anh Huân:

            Đ/c:  Phường Đoàn Kết – Thị Xã Lai Châu – Tỉnh Lai Châu

            ĐT: 0213878456.

-           Nhà Nghỉ Huyền Trang:

            Đ/c:  Phường Đoàn Kết – Thị Xã Lai Châu – Tỉnh Lai Châu

            ĐT: 02313875829.

-           Khách sạn Tây Bắc:

            Đ/c:  Phường Đoàn Kết – Thị Xã Lai Châu – Tỉnh Lai Châu

            ĐT: 0213875879.

 

-           Nhà nghỉ Kiều Trinh:

Đ/c:  Phường Quyết Thắng – Thị Xã Lai Châu – Tỉnh Lai Châu

ĐT: 0213875510.

-           Nhà nghỉ Hồng Nhung:

            Đ/c: Phường Quyết Thắng – Thị Xã Lai Châu – Tỉnh Lai Châu

            ĐT: 0213875420.

-           Khách sạn Tam Đường:

            Đ/c: Thị Trấn Tam Đường – Huyện Tam Đường – Tỉnh Lai Châu

            ĐT: 0213875288.

Khu vực huyện Tam Đường.

-           Nhà nghỉ Xuân Quỳnh:

            Đ/c: Thị Trấn Tam Đường – Huyện Tam Đường – Tỉnh Lai Châu

            ĐT: 0213879454.

Khu vực huyện Phong Thổ

-           Khách sạn Lan Anh II:

            Đ/c: Paso – Huyện Phong Thổ - Tỉnh Lai Châu.

            ĐT: 0213896337.

Khu vực huyện Sìn Hồ

-           Nhà nghỉ Kiều Phương:

            Đ/c: Thị trấn Sìn Hồ - Huyện Sìn Hồ - Tỉnh Lai Châu

            ĐT: 0213870291.

-           Nhà Nghỉ Hồng Quang:

            Đ/c: Thị trấn Sìn Hồ - Huyện Sìn Hồ - Tỉnh Lai Châu

            ĐT: 0213870342.

Khu vực huyện Than Uyên

-                     Nhà nghỉ Minh Hằng:

            Đ/c: Thị trấn Than Uyên – Huyện Than Uyên – Tỉnh Lai Châu

            ĐT: 0213784999.

      -           Nhà nghỉ Hoà Bình:

            Đ/c: Nà Cang  – Huyện Than Uyên – Tỉnh Lai Châu

            ĐT: 02313784296.

      -           Nhà nghỉ Ngọc Hưng:

            Đ/c: Thị trấn Than Uyên – Huyện Than Uyên – Tỉnh Lai Châu

            ĐT: 02133784334.

Các tin khácKhách sạn Việt TrangNhà nghỉ Sài GònKhách sạn Bình LongKhách sạn Hà NhiKhách sạn PuTaLengNhà khách Hương PhongKhách sạn Mường Thanh