TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ XÚC TIẾN DU LỊCH LAI CHÂU
TRANG CHỦ  Dịch vụ du lịch  Nhà hàng
Nhà hàng Phương Thanh
Địa chỉ: Trần Quang Diệu, Đoàn Kết, thành phố Lai Châu
Điện thoại: 0213 3875 158.
Các tin khácNhà hàng Hải Liên