TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ XÚC TIẾN DU LỊCH LAI CHÂU
TRANG CHỦ  Dịch vụ du lịch  Điểm mua sắm
Các điểm mua sắm trên địa bàn thành phố
+ Siêu thị Quang Thanh Địa chỉ: 198 Trần Hưng Đạo - Phường Đoàn Kết - Thành Phố Lai Châu

+ Siêu Thị Hương Long
Địa chỉ: 46 Trần Phú - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu
Điện thoại: 0912 795 098


+ Siêu thị Huy Hoàng
Địa chỉ: 094 - Đường 30/4 - Phường Đông Phong - Thành phố Lai Châu

+ Trung tâm mua sắm Chinh Hợp
Địa chỉ: 207 - Đường Vừ A Dính - Thành phố Lai Châu
Điện thoại: 0982 776 992

+ Trung tâm mua sắm Mỹ Uyên
Địa chỉ: 77 - Đường Trần Phú - Thành phố Lai Châu
Điện thoại: 02313 792 318

+ Trung tâm mua sắm Hồng Hội
Địa chỉ: Đường Trần Phú - Thành phố Lai Châu
Điện thoại: 0988 889 735