TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LAI CHÂU
TRANG CHỦ  Dịch vụ du lịch  Điểm mua sắm
Các điểm mua sắm trên địa bàn thành phố
+ Siêu thị Quang Thanh Địa chỉ: 198 Trần Hưng Đạo - Phường Đoàn Kết - Thành Phố Lai Châu

+ Siêu Thị Hương Long
Địa chỉ: 46 Trần Phú - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu
Điện thoại: 0912 795 098


+ Siêu thị Huy Hoàng
Địa chỉ: 094 - Đường 30/4 - Phường Đông Phong - Thành phố Lai Châu

+ Trung tâm mua sắm Chinh Hợp
Địa chỉ: 207 - Đường Vừ A Dính - Thành phố Lai Châu
Điện thoại: 0982 776 992

+ Trung tâm mua sắm Mỹ Uyên
Địa chỉ: 77 - Đường Trần Phú - Thành phố Lai Châu
Điện thoại: 02313 792 318

+ Trung tâm mua sắm Hồng Hội
Địa chỉ: Đường Trần Phú - Thành phố Lai Châu
Điện thoại: 0988 889 735