TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LAI CHÂU
TRANG CHỦ  NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
Lai Châu triển khai chủ trương phát triển du lịch của tỉnh

Mặc dù được đánh giá cao về tiềm năng du lịch với cảnh đẹp thiên nhiên, văn hóa đa dạng phong phú, nhưng hiện nay du lịch Lai Châu vẫn trong tình trạng kém phát triển, lượng khách du lịch cũng như doanh thu từ lĩnh vực này vẫn còn thấp so với các tỉnh trong khu vực và trên cả nước. Trước thực trạng đó, ngày  22 tháng 11 năm 2016 Tỉnh ủy Lai Châu đã ban hành Quyết định số 316-QĐ/TU về việc ban hành Nghị quyết phát triển du lịch Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020, tiếp đó ngày 10/12/2016 Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu đã ban hành Nghị quyết số 68/2016/NQ-HĐND về phát triển du lịch Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020. Đây là một Nghị quyết có ý nghĩa rất lớn đối với sự nghiệp phát triển du lịch, thể hiện quyết tâm chính trị cao nhằm đưa du lịch Lai Châu phát triển xứng tầm với tiềm năng, lợi thế vốn có. Và để từng bước hiện thực hóa Nghị quyết, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 68/2016/NQ - HĐND. Kế hoạch được ban hành thực sự là động lực song cũng là thách thức đối với ngành du lịch Lai Châu để có thể tạo đột phá cũng như tăng sức cạnh tranh cho du lịch tỉnh nhà.

Các hạng mục phục vụ du lịch được UBND tỉnh đầu tư nâng cấp

Quán triệt đầy đủ và sâu sắc nội dung Nghị quyết, Kế hoạch đã xác định mục đích đề ra là nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển du lịch Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế  xã hội để đạt được mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Bên cạnh đó, kế hoạch cũng xác định rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp có liên quan trong nhiệm vụ phát triển du lịch tỉnh nhà. Với mục tiêu tập trung phát triển du lịch dựa trên tiềm năng, thế mạnh của địa phương với các loại hình du lịch như du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, nâng cao chất lượng dịch vụ, kết nối sản phẩm du lịch... từng bước đưa Lai Châu thành điểm du lịch hấp dẫn của khu vực Tây Bắc, phấn đấu đến năm 2020 du lịch trở thành ngành kinh tế có vị trí quan trọng trong cơ cấu khối dịch vụ. Kế hoạch cũng đã đề ra các chỉ tiêu chủ yếu như: chỉ tiêu về khách du lịch tăng bình quân 12%  - 13%/năm; tạo việc làm cho 5.500 lao động  trong đó khoảng 1.500 lao động trực tiếp trong lĩnh vực du lịch và khoảng 4000 lao động gián tiếp; doanh thu từ du lịch năm 2020 đạt 632 tỷ đồng....
Để định hướng thực hiện Kế hoạch, UBND tỉnh đã đề ra 6 nhóm nội dung hoạt động chủ yếu. Trong đó, chú trọng vào nội dung phát triển thị trường du lịch, dịch vụ và sản phẩm du lịch của tỉnh. Cụ thể, nội dung kế hoạch xác định rõ thị trường khách du lịch nội địa là tập trung thu hút khách tại các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc; thu hút khách quốc tế đến từ Trung Quốc, Châu Âu và khách Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan.... Để phát triển sản phẩm du lịch, kế hoạch phân tích và xác định rõ tiềm năng du lịch của từng huyện trên địa bàn trong đó tập trung phát triển loại hình du lịch cộng đồng gắn với phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa danh lam thắng cảnh tại thành phố Lai Châu và các huyện Phong Thổ, Tam Đường; phát triển du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp tại Tân Uyên, Sìn Hồ, Tam Đường, Than Uyên...; Bên cạnh đó, công tác phát triển các tuyến điểm du lịch mới được chú trọng nghiên cứu, khai thác, phát triển các tuyến du lịch liên tỉnh được coi là trọng tâm. Kế hoạch của UBND tỉnh cũng hoạch định rõ các nội dung về phát triển nguồn nhân lực du lịch (chú trọng việc tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nhằm nâng cao năng lực nguồn nhân lực hiện có); Đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến trong giai đoạn thực hiện Kế hoạch. Về công tác liên kết phát triển du lịch, các chương trình liên kết trong khu vực 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng được xác đinh là trọng điểm. Ngoài ra, việc đẩy mạnh liên kết hợp tác giữa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tổ chức và đón các đoàn Famtrip, Mediatrip để tiến hành khảo sát, đánh giá tài nguyên du lịch Lai Châu cũng được triển khai thực hiện. Một nội dung quan trọng là về công tác quy hoạch các khu du lịch và đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch. Trong gia đoạn 2016 - 2020, tỉnh Lai Châu xây dựng quy hoạch chi tiết các khu Cao nguyên Sìn Hồ, Sin Suối Hồ, Thác Tác Tình, Mường So và đèo Hoàng liên Sơn. Đồng thời, tỉnh sẽ đầu tư nâng cấp các tuyến du lịch, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch như: các trạm dừng chân, nhà vệ sinh công cộng, bãi đỗ xe, biển báo, biển chỉ dẫn... tại các khu, điểm du lịch.
Du lịch cộng đồng là loại hình du lịch đặc trưng ở Lai Châu

Ngay sau khi Kế hoạch được ban hành, nhiều địa phương và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, lữ hành kỳ vọng Nghị quyết được hiện thực hóa sẽ tạo cú hích lớn cho du lịch Lai Châu,  đồng thời là kim chỉ nam giải quyết được một loạt vấn đề tồn tại khiến du lịch lai Châu chưa thể bứt phá trong thời gian qua. Với những định hướng đúng đắn và triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đúng lúc sẽ là con đường để du lịch Lai Châu phát triển theo đúng mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh đã xác định./.

                                                                          Bài: Minh Châu - Ảnh: CTV


Các tin khácPhượt Tây bắcTHÀNH PHỐ LAI CHÂU TÍCH CỰC ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN DU LỊCHCẦN KHAI THÁC, BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ CỦA CÁC DI TÍCH TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCHĐẨY MẠNH LIÊN KẾT QUẢNG BÁ, XÚC TIẾN DU LỊCH 8 TỈNH TÂY BẮC MỞ RỘNG (TBMRDU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆMGIẢI PHÁP TẠO DỰNG ĐIỂM NHẤN CHO DU LỊCH LAI CHÂU NÂNG CAO HIỆU QUẢ LIÊN KẾT HỢP TÁC XÚC TIẾN DU LỊCH 8 TỈNH TÂY BẮC MỞ RỘNGNÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÚC TIẾN, QUẢNG BÁ DU LỊCHMỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HOMESTAYKHAI THÁC TIỀM NĂNG DU LỊCH MẠO HIỂM LAI CHÂU