TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LAI CHÂU
TRANG CHỦ  NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
Du lịch Lai Châu hướng tới Năm du lịch Quốc gia 2017 Lào Cai - Tây Bắc
    Năm Du lịch Quốc gia 2017 – Lào Cai – Tây Bắc với chủ đề “Sắc màu Tây Bắc” nhằm quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Lào Cai và các tỉnh trong khu vực Tây Bắc mở rộng, đồng thời tăng cường mở rộng hợp tác, liên kết phát triển du lịch cũng như xây dựng và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, thu hút khách du lịch trong nước và quốc thế tạo ra bước phát triển đột phá cho du lịch của mỗi địa phương.


Theo chương trình đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt, năm du lịch Quốc gia 2017 – Lào Cai – Tây Bắc bao gồm một chuỗi các sự kiện, hoạt động văn hóa nghệ thuật, du lịch, thể thao được tổ chức trong suốt cả năm, thu hút sự tham gia của các địa phương trong khu vực Tây Bắc mở rộng gồm: Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và Hà Giang, do tỉnh Lào Cai đăng cai. Cũng theo chương trình các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch sẽ được tổ chức tại Lai Châu bao gồm: Chương trình Năm Du lịch Quốc gia 2017 – Lào Cai – Tây Bắc với chủ đề “Sắc màu Tây Bắc” nhằm quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Lào Cai và các tỉnh trong khu vực Tây Bắc mở rộng, đồng thời tăng cường mở rộng hợp tác, liên kết phát triển du lịch cũng như xây dựng và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch của mỗi địa phương.


Chương trình“Cung đường Trà Đạo” được dự kiến tổ chức tại huyện Tam Đường, Tân Uyên vào quý III/2017. Bên cạnh đó, tỉnh ta còn tham gia nhiều hoạt động khác trong khuôn khổ Năm du lịch Quốc gia 2017- Lào Cai – Tây Bắc. Các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch của tỉnh tổ chức trong Năm du lịch Quốc gia Tây Bắc đều là hoạt động đặc sắc của Lai Châu gắn với sản phẩm du lịch đặc thù. Đồng thời, đây cũng là dịp để ngành du lịch tỉnh ta cùng các địa phương trong khu vực định hướng, tạo bước đột phá trong phát triển du lịch, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường liên kết vùng, tạo ra sự đa dạng và khác biệt về sản phẩm du lịch giữa các tỉnh trong khu vực, với các khu vực khác trong cả nước.


Khu vực Tây Bắc mở rộng là một trong 7 vùng du lịch trọng tâm theo Chiến lược và quy hoạch phát triển du lịch quốc gia Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đây là vùng có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, trong đó nổi bật là du lịch văn hoá, nghỉ dưỡng, sinh thái, leo núi... gắn với cộng động các dân tộc. Thời gian qua, cùng với sự phát triển của du lịch cả nước, du lịch Tây Bắc nói chung, Lai Châu nói riêng đã được quan tâm đầu tư phát triển mang lại những kết quả quan trọng góp phần vào sự phát triển du lịch của khu vực. Tuy nhiên, sự phát triển đó vẫn chưa thực sự tương xứng với tiềm năng, vai trò động lực của du lịch cả nước và thiếu bền vững. Việc xây dựng quy hoạch phát triển du lịch quốc gia Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại tỉnh ta nói riêng và các vùng, khu vực, địa phương trong cả nước nói chung cần xác định rõ vị trí, vai trò của du lịch Tây Bắc. Bên cạnh đó, việc xây dựng các tuyến du lịch nội vùng cần cập nhật những thông tin mới nhất về các điểm đến. Đặc biệt, cần đưa những sản phẩm du lịch đặc trưng tạo thành những điểm nhấn của các địa phương, hạn chế tối đa sự trùng lặp về tính chất đặc điểm của các điểm du lịch trên cùng tuyến tham quan qua các tỉnh, thành phố trong vùng. Để tổ chức thành công Năm Du lịch Quốc gia 2017- Lào Cai – Tây Bắc và bảo đảm phát huy bền vững những kết quả đạt được, Lai Châu cần tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về du lịch; tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng môi trường du lịch an toàn văn minh; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, phát triển sản phẩm du lịch, tăng cường liên kết phát triển; đẩy mạnh quảng bá xúc tiến, nghiên cứu xây dựng thương hiệu cho từng địa phương và cả vùng.

Thời gian qua, để chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công các hoạt động văn hóa trong Năm du lịch Quốc gia, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch  Lai Châu phối hợp với các huyện, thành phố tiến hành nghiên cứu xây dựng quy hoạch cụ thể một số khu, điểm du lịch. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về du lịch cho đội ngũ cán bộ làm công tác du lịch; chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tăng cường nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch, đảm bảo trật tự an ninh, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện và chấp hành các quy định của nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá và các hoạt động xúc tiến về du lịch tỉnh Lai Châu trong Năm Du lịch Quốc Lào Cai - Tây Bắc. Cung cấp thông tin về du lịch Lai Châu tới các doanh nghiệp và du khách trong nước và quốc tế. Hỗ trợ các doanh nghiệp tích cực triển khai các hoạt động xúc tiến du lịch…Hy vọng với sự chung tay của các cấp, các ngành và toàn địa phương, du lịch Lai Châu sẽ ngày càng phát triển tạo bước đột phá lớn trong năm du lịch Quốc gia 2017 và tạo tiền đề cho những năm tiếp theo, qua đó góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà./.

                                                                                Bài: Tranh Lê - Ảnh: CTV


Các tin khácLai Châu triển khai chủ trương phát triển du lịch của tỉnhPhượt Tây bắcTHÀNH PHỐ LAI CHÂU TÍCH CỰC ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN DU LỊCHCẦN KHAI THÁC, BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ CỦA CÁC DI TÍCH TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCHĐẨY MẠNH LIÊN KẾT QUẢNG BÁ, XÚC TIẾN DU LỊCH 8 TỈNH TÂY BẮC MỞ RỘNG (TBMRDU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆMGIẢI PHÁP TẠO DỰNG ĐIỂM NHẤN CHO DU LỊCH LAI CHÂU NÂNG CAO HIỆU QUẢ LIÊN KẾT HỢP TÁC XÚC TIẾN DU LỊCH 8 TỈNH TÂY BẮC MỞ RỘNGNÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÚC TIẾN, QUẢNG BÁ DU LỊCHMỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HOMESTAY