TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LAI CHÂU
TRANG CHỦ  Liên kết web
Các website liên kết

Các cơ quan Trung ương:

 - Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ 

 - Website của Quốc hội 

 - Website của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Các website của Tổng cục du lịch Việt Nam:

- Website của Tổng cục du lịch

- Website của Trung tâm Thông tin du lịch - Tổng cục Du lịch

- Website Tin tức du lịch - Tổng cục Du lịch

Website du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng:

- Website du lịch Tây Bắc

- Website sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hòa Bình

Website sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên

Website Du lịch Sơn La

- Website Du lịch Yên Bái

Website Trung tâm Thông tin du lịch Lào Cai

- Công ty Du lịch Hà Giang

Các Công ty du lịch lớn:

- Công ty Du lịch Sài Gòn Tourist 

- Website liên kết đến các đơn vị kinh doanh du lịch

Các cơ quan trong tỉnh:

- Website của sở Công Thương Lai Châu

- Website của Sở Xây dựng Lai Châu

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh:

- Website của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai

- Website của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc

- Website của Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch Hải Phòng

- Trang tin Tuần Văn hoá - Thể thao và Du lịch Hải Phòng

 - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Điện Biên

Các Tổ chức du lịch quốc tế

- Tổ chức Du lịch thế giới (WTO)

- Hiệp hội Du lịch Châu Á Thái Bình Dương (PaTa)

- Hiệp hội Du lịch Đông Nam Á

- Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV)

- Dự án ESRT của EU