Lai Châu cần thay đổi để phát triển tương xứng tiềm năng du lịch      Lai Châu đã sẵn sàng cho Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ nhất, tại tỉnh Lai Châu và Tuần Du lịch – Văn hóa Lai Châu năm 2023      bản Sì Thâu Chải, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu      

Danh sách liên hệ một số bản du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh

Cập nhật: 02/07/2018

Stt

Họ và tên

Dịch vụ/ giá thành

Số điện thoại

Địa chỉ

Ghi chú

1

Hảng A Xà

Ăn uống = 100.000đ/xuất
Nhà nghỉ = 80.000đ/đêm

0947128875

Bản Sin Suối Hồ

Thuyết minh

2

Vàng A Chỉnh

Ăn uống = 100.000đ/xuất
Nhà nghỉ = 80.000đ/đêm

09822394333

Bản Sin Suối Hồ

Trưởng bản

3

Chang A Chinh

Ăn uống = 100.000đ/xuất
Nhà nghỉ = 80.000đ/đêm

01259961986

Bản Sin Suối Hồ

 

4

Vàng A Lai

Ăn uống = 100.000đ/xuất
Nhà nghỉ = 80.000đ/đêm

0943168870

Bản Sin Suối Hồ

Văn nghệ

5

Vàng A Chứ (A)

Ăn uống = 100.000đ/xuất
Nhà nghỉ = 80.000đ/đêm

0912827159

Bản Sin Suối Hồ

 

6

Hảng A Nhè

Ăn uống = 100.000đ/xuất
Nhà nghỉ = 80.000đ/đêm

0944939954

Bản Sin Suối Hồ

 

7

Vàng A Sử

Ăn uống = 100.000đ/xuất
Nhà nghỉ = 80.000đ/đêm

0915317045

Bản Sin Suối Hồ

 

8

Sùng A Súng

Ăn uống = 100.000đ/xuất
Nhà nghỉ = 80.000đ/đêm

0949535106

Bản Sin Suối Hồ

 

9

Vàng Chang Páo

Ăn uống = 100.000đ/xuất
Nhà nghỉ = 80.000đ/đêm

0916574625

Bản Sin Suối Hồ

 

10

Sùng A Phùa A

Ăn uống = 100.000đ/xuất
Nhà nghỉ = 80.000đ/đêm

0911529887

Bản Sin Suối Hồ

 

11

Sùng Thị Le

Thuyết minh viên

01633966267

Bản Sin Suối Hồ

Thuyết minh

12

Lò Thị Đối

Ăn uống = 120.000đ/xuất
Nhà nghỉ = 80.000đ/đêm

0986740743

Bản Vàng Pheo

 

13

Lò Văn Quyết

Ăn uống = 120.000đ/xuất
Nhà nghỉ = 80.000đ/đêm

01653842720

Bản Vàng Pheo

 

14

Lò Văn Đấu

Ăn uống = 120.000đ/xuất
Nhà nghỉ = 80.000đ/đêm

01652154330

Bản Vàng Pheo

 

15

Thùng Văn Được

Ăn uống = 120.000đ/xuất
Nhà nghỉ = 80.000đ/đêm

01637250466

Bản Vàng Pheo

 

16

Đèo Thị Thơi

Ăn uống = 120.000đ/xuất
Nhà nghỉ = 80.000đ/đêm

01649594252

Bản Vàng Pheo

Văn nghệ

17

Teo Văn Duyên

 

01665177994

Bản Vàng Pheo

Trưởng bản

Stt

Họ và tên

Dịch vụ/ giá thành

Số điện thoại

Địa chỉ

Ghi chú

1

Lò Văn Ban

Ăn uống = 800.000/mâm
Nhà nghỉ = 80.000đ/đêm

 

Bản Hon

 

2

Vàng Văn Ban

Ăn uống = 800.000/mâm
Nhà nghỉ = 80.000đ/đêm

0393697401

Bản Hon

 

3

Tao Thị Phúm

Ăn uống = 800.000/mâm
Nhà nghỉ = 80.000đ/đêm

0367550257

Bản Hon

 

4

Lò Thị Pình

 

0964601811

Bản Hon

Văn nghệ

5

Lò Văn Bun

 

0965318044

Bản Hon

Trưởng bản

6

Lù A San

Ăn uống = 800.000/mâm
Nhà nghỉ = 80.000đ/đêm

0352154619

Bản Sì Thâu Chải

 

7

Lù A Man

Ăn uống = 800.000/mâm
Nhà nghỉ = 80.000đ/đêm

0986750644

Bản Sì Thâu Chải

 

8

Tẩn A Diêu

Ăn uống = 800.000/mâm
Nhà nghỉ = 80.000đ/đêm

0973064479

Bản Sì Thâu Chải

 

9

Lù A Nghi

Ăn uống = 800.000/mâm
Nhà nghỉ = 80.000đ/đêm

0393334615

Bản Sì Thâu Chải

Trưởng bản

10

Tẩn A Gôn

Ăn uống = 800.000/mâm
Nhà nghỉ = 80.000đ/đêm

0986354489

Bản Sì Thâu Chải

 

11

Lò Văn Chai

Ăn uống = 800.000/mâm
Nhà nghỉ = 80.000đ/đêm

 

Bản Nà Luồng

 

12

Vàng Văn Chai

Ăn uống = 800.000/mâm
Nhà nghỉ = 80.000đ/đêm

 

Bản Nà Luồng

 

13

Lò Văn Mẳn

Ăn uống = 800.000/mâm
Nhà nghỉ = 80.000đ/đêm

 

Bản Nà Luồng

 

14

Lò Văn Vạn

Ăn uống = 800.000/mâm
Nhà nghỉ = 80.000đ/đêm

 

Bản Nà Luồng

 

15

Lò Văn Điếng

Ăn uống = 800.000/mâm
Nhà nghỉ = 80.000đ/đêm

0365028735

Bản Nà Luồng

Trưởng bản

Các hộ gia đình làm dịch vụ ăn uống, nhà nghỉ  tại các điểm Du lịch cộng đồng thành phố Lai Châu

Stt

Họ và tên

Dịch vụ/ giá thành

Số điện thoại

Địa chỉ

Ghi chú

1

Hoàng Văn Diến

 

0379811636

San Thàng

Trưởng bản

2

Tẩn Thị Dinh

 

0398759909

Bản Gia Khâu

Văn nghệ + Thuyết minh

3

Giàng A Chỉnh

 

367775179

Trưởng Ban quản lý điểm du lịch bản Văn hóa Gia Khâu 1 và hệ thống hang động Gia Khâu 1

 

Đánh giá bài viết
Đánh giá: 0/5 từ 0 người bình chọn.
Quét mã QR
Xem thêm