TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ XÚC TIẾN DU LỊCH LAI CHÂU
TRANG CHỦ  Tin tức - Sự kiện  Tin địa phương
Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch 9 tháng đầu năm 2010 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Trong 9 tháng đầu năm 2010, tổng số lượt khách du lịch đến Lai Châu là 61.150 lượt khách, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2009, đạt 75,4% kế hoạch năm.


 

Trong đó, số lượt khách nội địa là 54.840 tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2009, đạt 75,6% kế hoạch năm; Số lượt khách quốc tế là 6.310, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2009, đạt 75,2% kế hoạch năm.

Tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh du lịch và dịch vụ du lịch đạt 52,90 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2009, đạt 91,2% kế hoạch năm 2010.

Năm 2010, ngành du lịch Lai Châu phấn đấu đạt chỉ tiêu đón được trên 82.000 lượt khách. Trong đó, khách quốc tế đạt trên 8.500 lượt, khách nội địa 73.500 lượt. Tổng doanh thu từ các hoạt động kinh doanh du lịch và dịch vụ du lịch đạt 58 tỷ đồng.

Các tin khácTẬP HUẤN VỀ DU LỊCH CỘNG ĐỒNGĐẹp Lạ Nà Luồng Thị xã Lai Châu 5 năm xây dựng và phát triểnMít tinh kỷ niệm 120 năm ngày sinh nhật Bác và phát động lễ trồng câyLai Châu phát hiện nhiều cổ vật có niên đại hàng nghìn năm