TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ XÚC TIẾN DU LỊCH LAI CHÂU
TRANG CHỦ  CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH  Thủ tục hành chính
Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch
 

 

STT

Tên thủ tục

Tải tệp
đính kèm

 1

 - Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch   Cap_the_huong_dan_vien.doc (47.00  KB)

 2

 - Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên quốc tế    Cap the HDV quoc te.doc (135.00  KB)

 3

   

Các tin khácThủ tục cấp giấy phép kinh vũ trườngThủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú