TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ XÚC TIẾN DU LỊCH LAI CHÂU
TRANG CHỦ  Dịch vụ du lịch  Doanh nghiệp lữ hành
Các doanh nghiệp lữ hành tại Lai Châu
Công ty Cổ phần Thương Mại & Du lịch Hoàng Gia Lai Châu
Địa chỉ290 Đường Trần Phú - Phường Tân Phong - Thành phố Lai Châu
Điện thoại:0213 3790 689 - Dđ: 0973 862 563
Website: http://laichautourist.com.vn/
Email: dulichhoanggialaichau@gmail.com