TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ XÚC TIẾN DU LỊCH LAI CHÂU
TRANG CHỦ  NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
ĐỀ XUẤT DỰ ÁN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG
Dự án Phát triển du lịch cộng đồng gắn với xóa đói giảm nghèo bền vững cho Bản Hon - Xã Bản Hon - Huyện Tam đường - Lai Châu.

1. Tên Dự án:

Dự án Phát triển du lịch cộng đồng gắn với xóa đói giảm nghèo bền vững cho Bản Hon - Xã Bản Hon - Huyện Tam đường - Tỉnh Lai Châu

 

2. Sự cần thiết của dự án:

Tam Đường có với diện tích 828 km2 dân số 46 ngàn người là vùng có tiềm năng phát triển du lịch, có cảnh quan thiên nhiên đẹp các bản làng vẫn còn nguyên sơ và chưa bị ảnh hưởng bởi sự phát triển, mặt khác Tam Đường gần trung tâm du lịch Sapa - Điểm du lịch đã quá phát triển nên có xu hướng  khách du lịch và các công ty lữ hành đang tìm thêm những điểm đến mới. Tuy nhiên những tiềm năng phát triển du lịch chưa được khai thác một cách có hiệu quả làm hạn chế khả năng tiếp cận của người dân, kinh tế hàng hóa chưa phát triển, dân trí thấp và đời sống kinh tế khó khăn. Vấn đề về nhận thức, tư duy kinh tế, cơ sở hạ tầng, các điều kiện tự nhiên là những yếu tố tác động trực tiếp đến việc khai thác các giá trị cho phát triển du lịch.

Bản Hon (bản dân tộc Lự), thuộc xã Bản Hon, huyện Tam Đường nằm cách thị xã Lai Châu 20Km là bản dân tộc thiểu số sống tập trung và còn giữ được những nét độc đáo về văn hóa, tập quán. Những năm gần đây Ban Hon có khoảng trên dưới 1.000 lượt khách nước ngoài đến thăm, tuy nhiên các dịch vụ ở đây chưa phát triển, người dân còn thụ động trước các hoạt động của du khách, do đó Bản Hon là địa bàn thuận lợi để xây dựng mô hình triển khai dự án.

Việc triển khai Dự án Phát triển du lịch cộng đồng gắn với xóa đói giảm nghèo bền vững là giải pháp mang tính tổng hợp  hỗ trợ người dân địa phương tiếp cận với kinh tế thị trường, phát triển dịch vụ du lịch nhằm ổn định đời sống, xóa đói giảm nghèo bền vững ở khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đó là nhu cầu câu bức thiết của ngườii dân.

3. Mục tiêu của dự án:

Mục tiêu của dự án là hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển bằng các sáng kiến về du lịch tại các vùng gặp nhiều khó khăn, nhằm xóa đói giảm nghèo, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đồng thời bảo tồn phát huy các giá trị nhân văn và tự nhiên để xây dựng cộng đồng phát triển bền vững. Các giá trị văn hóa và tự nhiên sẵn có của địa phương sẽ được đầu tư để phát triển thành những sản phẩm dịch vụ phục vụ khách du lịch, từ đó hỗ trợ người dân tăng thu nhập, tăng khả năng tiếp cận với các dịch vụ xã hội, cải thiện cơ sở hạ tầng ổn định sản xuất nâng cao đời sống vật chất tinh thần, góp phần thực hiện xóa đói giảm nghèo cho người dân vùng được thụ hưởng dự án.

Mục tiêu cụ thể, xây dựng mô hình phát triển du lịch cộng đồng gắn với xóa đói giảm nghèo bền vững nhằm:

- Nâng cao năng lực về phát triển du lịch bền vững, sử dụng bền vững và có hiệu quả các nguồn lực của địa phương cho phát triển kinh tế du lịch.

- Tạo thêm việc làm và thu nhập cho các đối tượng yếu thế là người nghèo và phụ nữ các dân tộc thiểu số, góp phần xóa đói giảm nghèo nâng cao đời sống nhân dân.

- Tăng khả năng tiếp cận cho người dân đối với các dịch vụ xã hội, cơ sở hạ tầng chất lượng. Tăng khả năng giao lưu kinh tế, văn hóa, thúc đẩy tiêu thụ nông sản lưu thông hàng hóa với bên ngoài.

- Nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo tồn phát huy các giá trị truyền thống, bảo vệ cảnh quan môi trường.

- Nâng cao năng lực của chính quyền cơ sở.

 

4. Những hoạt động chủ yếu của dự án:

- Hỗ trợ xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch ở nơi thực hiện dự án với quy mô nhỏ.

- Hỗ trợ kỹ năng phục vụ khách du lịch, hỗ trợ vốn cho người dân phát triển một số dịch vụ tăng thu nhập.

- Đào tạo nâng cao năng lực cho người dân và cán bộ cơ sở trong quản lý và triển khai các hoạt động du lịch.

- Hỗ trợ tiếp cận thị trường, quảng bá xúc tiến du lịch

 

5. Địa điểm thực hiện dự án:

Các xã, bản nghèo trên địa bàn tỉnh, trong đó trước mắt tập trung vào Bản Hon 1 và 2, thuộc xã Bản Hon, huyện Tam Đường,

 

6. Tổng số vốn: 1.295 triệu đồng, trong đó:

- Vốn ODA: 950 triêu

- Vốn đối ứng ngân sách tỉnh: 95 triệu

- Vốn huy động trong dân: 250 triệu

- Hình thức cung cấp ODA: Vốn ODA không hoàn lại

 

7. Dự kiến nội dung các hạng mục và dự toán kinh phí triển khai dự án:

                                                                                                            Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt

Hạng mục

Đơn vị thực hiện

Vốn ODA

Ngân sách tỉnh

Nhân dân tự đóng góp

1

Khảo sát lập dự án

Trung tâm TTXTDL

80

 

 

2

Xây dựng nhà trưng bày, giới thiệu, tư vấn và bán sản phẩm (hàng thổ cẩm, đồ lưu niệm), kết hợp làm địa điểm tổ chức các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, giao lưu văn nghệ

Trung tâm TTXTDL

200

 

50

3

Tập huấn kỹ năng cho cán bộ cơ sở và nhân dân: kỹ năng đón tiếp khách, chế biến nấu ăn, tổ chức dịch vụ lưu trú, hướng dân viên, kiến thức xây dựng kế hoạch hoạt động du lịch, kiến thức tổ chức quản lý điểm du lịch cộng đồng

Trung tâm TTXTDL

 

150

50

 

4

Đi học tập kinh nghiệm du lịch cộng đồng cho các hộ kinh doanh du lịch tiêu biểu

Trung tâm TTXTDL

 

80

20

 

5

Hỗ trợ mua sắm trang bị màn, đệm, gối … phục vụ đón tiếp khách

Trung tâm TTXTDL

 

50

 

50

6

Hỗ trợ các hộ gia đình xây dựng công trình vệ sinh, đường cấp nước, rãnh thoát

Trung tâm TTXTDL

 

200

 

100

7

Xây dựng nhà vệ sinh công cộng

 

70

 

 

8

Tổ chức cho các doanh nghiệp lữ hành khảo sát và  hội thảo giới thiệu điểm DL

Trung tâm TTXTDL

 

80

20

 

9

Hỗ trợ trang phục và tập luyện cho đội văn nghệ

Trung tâm TTXTDL

50

5

50

 

Cộng:

950

95

250

 

8. Thời gian thực hiện:

12 tháng, dự kiến bắt đầu từ tháng 01/2013

 

9. Hiệu quả về kinh tế - xã hội.

- Bản Hon trở thành điểm đến thân thiện, tiếp cận dễ dàng đối với khách du lịch. Hạ tầng kỹ thuật như  đường xá, nhà cộng đồng, công trình vệ sinh, nước sạch, điện lưới, viễn thông và hệ thống dịch vụ tốt. Bản Hon có đủ năng lực đón khoảng 10 ngàn lượt khách du lịch mỗi năm.  Các dịch vụ người dân có thể cung ứng bao gồm: Homestay, Tour tham quan làng bản (Village walk),  Tour đi bộ trekking ven suối (the Stream of Love Trail), Tour học nấu ăn/Thưởng thực Ẩm thực truyền thống Lự (Local Lu cuisine/cooking class), Biểu diễn văn nghệ truyền thống (Culture Show), Dệt vải truyền thống (Traditional textile weaving), Du lịch giáo dục và  tình nguyện (educational and voluntary  activities)

- Du lịch cộng đồng ở bản Hon sẽ góp phần tăng thu nhập cho ít nhất 20% số dân thuộc đối tượng nghèo ở địa phương thông qua việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho du khách. Bên cạnh đó góp phần bản tồn các giá trị văn hóa, tài nguyên và môi trường tại điểm Bản Hon và khu vực lân cận.

- Dự án thực hiện sẽ giúp xây dựng được mô hình phát triển du lịch cộng đồng đầu tiên tại Lai Châu, góp phần thúc đẩy công cuộc xóa đói giảm nghèo bền vững, tạo điều kiện cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số vượt qua khó khăn vươn lên xóa đói giảm nghèo cho bản thân. Mô hình dự án có hiệu quả  sẽ được nhân rộng.

 

10. Cơ quan đê xuất dự án: Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch Lai Châu hoạt động theo quyết định số: 931/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. Có chức năng xúc tiến xây dựng các điểm du lịch, kết nối các đơn vị lữ hành hình thành các tuyến du lịch,  cung cấp thông tin và thuận lợi hóa các hoạt động của khách du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Tên cơ quan: Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch Lai Châu

            Tên tiếng Anh: Lai Chau tourism information & promotion center

- Địa chỉ: Số      - Trần Hưng Đạo - phường Đoàn Kết - TX Lai Châu - tỉnh Lai Châu

Điện Thoại:  02313 790986

Hotline: 0912158428

Email: ttxtdulichlaichau@gmail.com

Website: dulichlaichau.vn                              

Nguyễn Thành Công  

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TTXTDL

 

Các tin khácDu lịch trách nhiệm vì sự phát triển bền vữngMột số điều lưu ý khi vào thăm bản dân tộcPhương pháp khảo sát điểm du lịchKết quả của chương trình Khảo sát ngành dịch vụ khách sạn năm 2012 của Grant ThorntonTìm hướng phát triển du lịch sinh thái cộng đồngMột số gợi ý về chính sách phát triển du lịchXây dựng và quảng bá Thương hiệu Du lịch Việt Nam giai đoạn 2011-2015 *Một số nhiệm vụ của hoạt động khoa học công nghệ trong lĩnh vực du lịch giai đoạn tớiVận hội mới cho du lịch Việt NamTạo cơ hội cho lao động tự do trong du lịch: Bài 1: Nhiều kỹ năng cần đào tạo