TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LAI CHÂU
TRANG CHỦ  NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
Một số giải pháp quản lý, đầu tư và khai thác các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh
Ngày 12 tháng 9 năm 2012, UBND tỉnh Lai Châu đã ký Quyết định số 940/QĐ-UBND công nhận 06 điểm du lịch cấp tỉnh bao gồm 04 điểm du lịch cộng đồng và 02 điểm du lịch cảnh. Đây là cơ sở pháp lý rất quan trọng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch và du khách đến tham quan du lịch. Bước tiếp theo, ngành du lịch tỉnh Lai Châu cần triển khai các giải pháp để quản lý, đầu tư và khai thác có hiệu quả các điểm du lịch đã được tỉnh công nhận. Việc quản lý, đầu tư và khai thác là 3 hoạt động có quan hệ gắn bó mật thiết và không thể tách rời nhau, đầu tư cũng là để quản lý và khai thác tốt hơn, quản lý tốt cũng nhằm mục đích để khai thác có hiệu quả. Đây sẽ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành du lịch Lai Châu trong thời gian tới.  
Dưới đây là một số ý kiến đề xuất với ngành Du lịch Lai Châu về các giải pháp để quản lý, đầu tư và khai thác các điểm du lịch mới được công nhận.
- Về công tác quản lý: 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tiếp tục tham mưu với UBND tỉnh để sớm ban hành quy chế quản lý khách du lịch trên địa bàn tỉnh để tạo hành lang pháp lý trong cơ chế quản lý và đảm bảo các điều kiện an toàn, tự do cho du khách theo đúng quy định của Luật Du lịch. Việc quản lý các điểm du lịch này phải được giao cho các cơ quan, đơn vị có đủ năng lực, đúng chuyên môn và phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của địa phương để đảm bảo các yếu tố cho các điểm du lịch được phát triển ổn định và bền vững, đem lại hiệu quả về kinh tế - xã hội thiết thực cho địa phương.
Giữa cơ quan quản lý và địa phương cũng cần có sự phối hợp chặt chẽ trong khâu quản lý. Chính quyền và đặc biệt là người dân tại các điểm du lịch cần nâng cao ý thức bảo vệ, quản lý điểm du lịch.
- Đối với hoạt động đầu tư: 
Sau khi đã công nhận các điểm du lịch, tỉnh cần cho đầu tư xây dựng hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn để tạo điều kiện và hướng dẫn cho khách cho du lịch tham quan. Hệ thống biển chỉ dẫn còn có tác dụng tuyên truyền cho nhân dân và thông báo cho các cơ quan chức năng có trách nhiệm bảo vệ và tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch. Tỉnh cũng cần đầu tư hệ thống hạ tầng đến các điểm du lịch, đặc biệt là giao thông và cần lồng ghép với các chương trình trong các lĩnh vực khác như: Nông nghiệp, nông thôn, y tế, v.v…Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tham mưu với UBND tỉnh để ban hành những chính sách ưu đãi đủ sức hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư, các doanh nghiệp có đủ năng lực và có tâm huyết đầu tư vào các điểm du lịch một cách có chiều sâu, đúng quy hoạch đảm bảo yêu cầu về phát triển bền vững.
Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch cần tiếp tục duy trì các hoạt động hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ, đề xuất thêm các chương trình đầu tư hỗ trợ khác, đặc biệt là đối với các bản du lịch cộng đồng: như đào tạo kỹ năng, trang bị vật dụng phòng nghỉ cho khách, các chương trình quảng bá xúc tiến, v.v..
- Các giải pháp khai thác:
Việc đầu tư, quản lý phù hợp sẽ góp phần quan trọng trong khai thác các điểm du lịch trên một cách có hiệu quả. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tiếp tục tiến hành lập hồ sơ trình UBND tỉnh công nhận các tuyến du lịch để kết nối các điểm du lịch và tạo nên sự đồng bộ về cơ sở pháp lý để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư và khách du lịch.
Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch cần phối hợp với các công ty lữ hành xây dựng các tour du lịch cho phù hợp và gắn kết với các tour du lịch của các tỉnh trong khu vực góp phần tạo nên những sản phẩm du lịch hoàn chỉnh, hấp dẫn khách du lịch.
Xây dựng các chương trình xúc tiến quảng bá thiết thực, hiệu quả với nhiều hình thức như: Xuất bản các ấn phẩm (tời rơi, tập gấp, đĩa DVD,…), quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, mạng internet,...) xây dựng biển quảng cáo tấm lớn, tổ chức hội nghị xúc tiến, mời gọi đầu tư,..…để giới thiệu về các điểm du lịch vừa được công nhận. 
Để các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh phát huy được giá trị, thu hút được du khách đến Lai Châu ngành Du lịch của tỉnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trên. Bên cạnh đó các giải pháp về đào tạo, giáo dục nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, nhận thức cho người dân; Công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, nghiên cứu thị trường khách du lịch… cũng cần được chú trọng.
Trên đây chỉ là một số giải pháp để các cơ quan chức năng tham khảo trong công tác quản lý, đầu tư và khai thác các điểm du lịch của tỉnh./.
Trọng Văn
Các tin khácGIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TUYẾN ĐIỂM DU LỊCH TỈNH LAI CHÂU